Search Button Decrease text size Increase text size
Follow Us:
 
 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Τι είναι ένα Σχέδιο Κινητικότητας στα Πλαίσια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης;

Είναι σχέδια επιχορηγημένα από το πρόγραμμα, τα οποία στηρίζουν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και του προσωπικού των Κυπριακών ιδρυμάτων/κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε δραστηριότητες διακρατικών μαθησιακών κινητικοτήτων.

Τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα/κέντρα ΕΕΚ αναλαμβάνουν να υποβάλουν αίτηση, εφόσον προηγουμένως έχουν εντοπίσει και έχουν συμφωνήσει το περιεχόμενο και το πρόγραμμα κατάρτισης με τον οργανισμό υποδοχής στο εξωτερικό, βάσει των αναγκών τους που περιγράφουν στην αίτηση.

Η κάθε δραστηριότητα απαιτεί την εμπλοκή τουλάχιστον δύο οργανισμών από διαφορετικές χώρες. Ενός Οργανισμού Αποστολής και ενός Οργανισμού Υποδοχής.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο από νομικές οντότητες και όχι από φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα αίτηση μπορούν να υποβάλουν:

 • Οργανισμοί ΕΕΚ που προτίθενται να στείλουν τους εκπαιδευόμενους ή/ και το προσωπικό τους για τοποθέτηση/ κατάρτιση στο εξωτερικό. 
 • Ο συντονιστής μιας εθνικής κοινοπραξίας

Εκτός από τον αιτών οργανισμό, ποιοι άλλοι οργανισμοί συμμετέχουν σε ένα Σχέδιο Κινητικότητας;

Οι δύο ρόλοι που μπορεί να αναλάβει κάποιος οργανισμός σε ένα Σχέδιο Κινητικότητας στα πλαίσια της ΕΕΚ είναι οι ακόλουθοι: 
- Αιτών Οργανισμός (ταυτόχρονα έχει και το ρόλο του οργανισμού αποστολής)
- Οργανισμός υποδοχής

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από μία Κοινοπραξία, ο ελάχιστος αριθμός των εταίρων είναι τρείς, πρέπει να προέρχονται από την ίδια Χώρα του Προγράμματος και να υποδεικνύονται στην αίτηση για επιχορήγηση. Οι ρόλοι είναι οι ακόλουθοι: 
- Αιτών Οργανισμός: ο αιτών οργανισμός μπορεί να είναι και οργανισμός αποστολής. Σε περίπτωση που ο οργανισμός αυτός δεν είναι ίδρυμα/σχολή/κέντρο ΕΕΚ, μπορεί να αναλάβε μόνο το ρόλο του συντονιστή της κοινοπραξίας και όχι του οργανισμού αποστολής. 
- Μέλη κοινοπραξίας: οργανισμοί αποστολής
- Οργανισμός υποδοχής

Οι οργανισμοί αποδοχής μπορούν να είναι:  
ιδρύματα/σχολές/κέντρα Επαγγελματικήε Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί/ φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως:

 • Κοινωνικοί Εταίροι (ΚΕΠΑ, ΑΝΑΔ, ΟΕΒ, Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας κτλ)
 • Δημόσιοι οργανισμοί τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας
 • Ερευνητικά και άλλα ιδρύματα
 • Σχολεία/ Ινστιτούτα/ Εκπαιδευτικά Κέντρα οποιασδήποτε βαθμίδας
 • Μη κερδοσκοπικοί/μη κυβερνητικοί οργανισμοί, σωματεία
 • Φορείς/ Ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τοπικές και περιφερειακές αρχές

Υπάρχει δυνατότητα απλοποίησης της διαδικασίας υποβολής αίτησης;

Τα ιδρύματα/οργανισμοί που έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον τρία σχέδια κινητικότητας, στα πλαίσια του Erasmus+ ή/και του Leonardo da Vinci Mobility (Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης), μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στα πλαίσια της ΕΕΚ (Erasmus+ VET Charter). Η διαδικασία αυτή γίνεται μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους, να υποβάλλουν απλοποιημένες αιτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες για το VET Charter μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στους χρήσιμους συνδέσμους πιο κάτω.

Τι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνει ένα Σχέδιο Κινητικότητας;

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν τα σχέδια Μαθησιακής Κινητικότητας στον τομέα της ΕΕΚ αφορούν τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και τους εκπαιδευτές τους και είναι οι ακόλουθες:

Εκπαιδευόμενοι

 • Κινητικότητα σε παρόχους ή/και επιχειρήσεις ΕΕΚ στο εξωτερικό
 • ErasmusPro: μεγάλης διάρκειας κινητικότητα σε παρόχους ή/και επιχειρήσεις ΕΕΚ στο εξωτερικό:
  • Το ErasmusPro υποστηρίζει την μεγάλης διάρκειας κινητικότητα εκπαιδευομένων ή νέων αποφοίτων. Εκπονήθηκε το 2018 και στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων ΕΕΚ μέσω μακροχρόνιων τοποθετήσεων στο εξωτερικό. Οι μακροχρόνιες τοποθετήσεις στο εξωτερικο έχουν μεγαλύτερη πρόσθετη αξία για τους εκπαιδευόμενους όσον αφορά ανάπτυξη ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και την εξοικείωση με τη γλώσσα, τον πολιτισμό και το περιβάλλον εργασίας ώστε να αυξηθεί η απασχολησιμότητά τους.

  • Στην περίπτωση του ErasmusPro, παρόλο που ο Οργανισμός Υποδοχής μπορεί να είναι πάροχος ΕΕΚ, μια σημαντική συνιστώσα των δραστηριοτήτων πρέπει να είναι η κατάρτιση στο χώρο εργασίας - συνήθως με τη μορφή τοποθέτησης σε θέση εργασίας σε μία επιχείρηση. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ErasmusPro, μπορούν να χρηματοδοτούνται σύντομες "προπαρασκευαστικές επισκέψεις" προσωπικού των οργανισμών αποστολής προς τους οργανισμούς υποδοχής (πάροχοι ΕΕΚ ή/και επιχειρήσεις) για να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών και την προετοιμασία των δραστηριοτήτων κινητικότητας και να διασφαλίσουν την ποιότητα της κινητικότητας.

Εκπαιδευτές

 • Άσκηση καθηκόντων διδασκαλίας του προσωπικού του ιδρύματος αποστολής σε συνεργαζόμενο ίδρυμα σε άλλη Χώρα του Προγράμματος.
 • Επιμόρφωση μέσω σκιώδους εργασίας ή τοποθέτησης σε εργασιακό χώρο.
 • Κινητικότητα προσωπικού επιχειρήσεων για διδασκαλία στο ίδρυμα που υποβάλλει την αίτηση (εισερχόμενη κινητικότητα)

Διάρκεια

Διάρκεια Σχεδίου
Η διάρκεια ενός σχεδίου, κατά την οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι προγραμματιζόμενες κινητικότητες μπορεί να είναι από 1 μέχρι 2 χρόνια.

Διάρκεια Κινητικότητας στα πλαίσια ενός Σχεδίου
Εκπαιδευόμενοι σε VET providers ή/και εταιρίες στο εξωτερικό: 2 βδομάδες (εκ των οποίων τουλάχιστο 10 εργάσιμες) μέχρι και κάτω από 3 μήνες.
Εκπαιδευόμενοι σε κινητικότητα ErasmusPro: 3 μήνες μέχρι 12 μήνες
Εκπαιδευτές: 2 μέρες μέχρι 2 μήνες

Χρηματοδότηση

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει ένα σχέδιο κινητικότητας είναι ανάλογο με τις δραστηριότητες που εγκρίνονται στα πλαίσια του συγκεκριμένου σχεδίου και είναι στη βάση: 
- του αριθμού των συμμετεχόντων 
- της χώρας ή των χωρών προς τις οποίες θα γίνει η κινητικότητα 
- της διάρκειας της τοποθέτησηε κάθε συμμετέχοντα

Λαμβάνεται υπόψη και το διαθέσιμο κονδύλι της Κύπρου για τη δράση αυτή.

Η αιτούμενη επιχορήγηση μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
- Έξοδα διαχείρησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου 
- Έξοδα διαβίωσης με βάση τη διάρκεια και τη χώρα κατάρτισης ή διδασκαλίας 
- Ταξιδιωτικά έξοδα (μοναδιαίο κόστος βάσει της απόστασης μεταξύ των πόλεων αναχώρισης και προορισμού)
- Κόστος γλωσσικής προετοιμασίας (μοναδιαίο κόστος ανα συμμετέχοντα σε κινητικότητα διάρκειας πέραν του ενός μήνα για γλώσσες για τις οποίες δεν προσφέρεται εκπαίδευση από την πλατφόρμα OLS)
Στήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες: Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως, στη βάση πραγματικών εξόδων τις επιπρόσθετες ανάγκες ατόμων με ειδικές ανάγκες.Περισσότερες πληροφορίες

- Έκτακτες δαπάνες που αναμένεται να προκύψουν π.χ. για συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες ή για εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής

Διαπίστευση Erasmus 2020 στα πλαίσια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαπίστευση Erasmus 2020 – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης / Accreditation Erasmus 2020

Η διαπίστευση Erasmus είναι ένα εργαλείο για τα ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές κινητικότητες μικρής ή μεγάλης διάρκειας στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1 του μελλοντικού Προγράμματος Erasmus (2021-2017). Η διαπίστευση Erasmus επιβεβαιώνει ότι οι κάτοχοί της έχουν εκπονήσει ένα σχέδιο υλοποίησης ποιοτικών δραστηριοτήτων κινητικότητας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξης του ιδρύματός τους.

 

Η απόκτηση της διαπίστευσης Erasmus θα δώσει τη δυνατότητα στους κατόχους του να υποβάλλουν απλοποιημένες αιτήσεις στα πλαίσια της Βασικής Δράση 1 του μελλοντικού προγράμματος (2021-2027) και δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στο Erasmus+ (2014-2020) για την υποβολή αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εξατομικευμένη διαπίστευση Erasmus για το ίδρυμά τους ή για διαπίστευση Erasmus συντονιστών κοινοπραξιών κινητικότητας. 

 

Η διαπίστευση Erasmus απονέμεται για όλη τη διάρκεια του νέου Προγράμματος Erasmus (2021-2027) και υπόκειται σε ελέγχους από την Εθνική Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι η απόκτηση της διαπίστευσης Erasmus δεν προϋποθέτει την οποιαδήποτε άμεση χρηματοδότηση ούτε αποτελεί εγγύηση χρηματοδότησης στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1.  Επίσης σε περίπτωση που κάποιο ίδρυμα/οργανισμός δεν αποκτήσει φέτος τη διαπίστευση Erasmus θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση τις επόμενες χρονιές ή να υποβάλει αίτηση για σχέδιο κινητικότητας, συμπληρώνοντας την μη απλουστευμένη αίτηση που θα προβλέπεται στις επόμενες προσκλήσεις  για τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

Επιπλέον, τα ιδρύματα που διαθέτουν σήμερα έγκυρο Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μεταφέρουν τη διαπίστευσή τους στο μελλοντικό πρόγραμμα, υποβάλλοντας αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Αυτά τα ιδρύματα μπορούν να υποβάλουν αίτηση με μια απλουστευμένη διαδικασία που προβλέπεται ειδικά για τους κατόχους Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι κάτοχοι Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ μπορούν επίσης να λάβουν σήμα αριστείας ως αναγνώριση του προηγούμενου έργου τους και της προσήλωσής τους στην ποιότητα.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι 29 Οκτωβρίου 2020, 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

 

Χρήσιμα έντυπα και σύνδεσμοι:
Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων
Πρότυπα  ποιότητας του Προγράμματος Erasmus (Annex I)
Αίτηση
Επιλέξιμοι οργανισμοί για Διαπίστευση Erasmus
Accreditation

Χάρτης Κινητικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης | VET Mobility Charter

Ο Χάρτης Κινητικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Erasmus+ έχει σκοπό να ενθαρρύνει τους οργανισμούς που έχουν υλοποιήσει καλής ποιότητας κινητικότητα για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές τους στα πλαίσια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, να εξελίξουν περαιτέρω τις Ευρωπαϊκές στρατηγικές διεθνοποίησής τους. 

Η απόκτηση του VET Mobility Charter θα δόσει τη δυνατότητα στους κατόχους του να υποβάλλουν απλοποιημένες αιτήσεις στα πλαίσια της Βασικής Δράση 1 - Σχέδια Κινητικότητας για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από το 2017. Στοχεύει στην υποστήριξη των ικανοτήτων των οργανισμών αποστολής να διοργανώσουν κινητικότητες καλής ποιότητας για τους εκπαιδευομένους και το προσωπικό τους ενώ ταυτόχρονα προωθεί την περαιτέρω εξέλιξη της κινητικότητας αυτής. 

Ο VET Mobility Charter απονέμεται για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Erasmus+ και υπόκειται σε ελέγχους από την Εθνική Υπηρεσία που απονέμει το σχετικό Χάρτη. Σημειώνεται ότι η απονομή του Χάρτη δεν προϋποθέτει την οποιαδήποτε άμεση χρηματοδότηση ούτε αποτελεί εγγύηση χρηματοδότησης στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1 - Σχέδια Κινητικότητας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Οι κάτοχοι του VET Mobility Charter ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus+ για να είναι γνωστοποιείται έτσι στις διάφορες εταιρίες στην Ευρώπη ποιοι εκπαιδευόμενοι προέρχονται από οργανισμούς πιστοποιημένους για την ποιότητα διοργάνωσης των κινητικοτήτων τους. 

Η μη απόκτηση του Χάρτη δεν αποκλείει τον οποιοδήποτε οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να υποβάλει αίτηση στις επόμενες προσκλήσεις για υποβολή αίτησης για σχέδιο κινητικότητας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όπως αυτά παρουσιάζονται στον Οδηγό Προγράμματος του Erasmus+. Τα Σχέδια Κινητικότητας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι επίσης ανοικτά σε μικρότερα ιδρύματα και άλλους φορείς που δεν επιθυμούν να αποκτήσουν τον Χάρτη Κινητικότητας, που παρόλα αυτά όμως θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε κινητικότητα στα πλαίσια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για Σχέδιο Κινητικότητας κατά το συνήθη τρόπο που υποβάλλονται οι αιτήσεις στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1 όπως υποδεικνύεται στον Οδηγό Προγράμματος.

Χρήσιμα έντυπα και σύνδεσμοι:

Κάτοχοι Χάρτη Κινητικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET Mobility Charter)

 • Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) Πάφου
 • Β’ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας
 • Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου 
 • Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου
 • Α’ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού
 • Δασικό Κολλέγιο 
 

Map of VET Mobility Charter Holders

Διαδραστικός Χάρτης στον οποίο χαρτογραφούνται οι Κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ο σκοπός του χάρτη είναι να διευκολύνει την επαφή και δικτύωση των οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που ενδιαφέρονται για συμμετοχή σε σχέδια που αφορούν  την κινητικότητα  του προσωπικού, των εκπαιδευομένων και των πρόσφατα αποφοιτησάντων. Επίσης, σκοπός είναι ο χάρτης να καταστεί εργαλείο  για τη διαμόρφωση συνεργασιών.
                                    
Ο χάρτης παρουσιάζει τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τους διαθέσιμους κλάδους των οργανισμών/ιδρυμάτων από τις διάφορες χώρες που είναι κάτοχοι του VET Mobility Charter και συμμετέχουν στα Σχέδια Κινητικότητας της Βασικής Δράσης 1 στα πλαίσια του τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Map of VET Mobility Charter Holders


Online Linguistic Support Tool

Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) του προγράμματος Erasmus+ βοηθά τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+ να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην ξένη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν για να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό, έτσι ώστε να επωφεληθούν κατά το μέγιστο από αυτή την εμπειρία.

Το πρόγραμμα είναι επί του παρόντος διαθέσιμο στα τσεχικά, δανέζικα, γερμανικά, ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά, πολωνικά, πορτογαλικά και σουηδικά. Σταδιακά θα προστεθούν περισσότερες γλώσσες.

Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) παρέχει γλωσσική υποστήριξη με ευέλικτο και εύκολο τρόπο και συμβάλλει στην προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας. Έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της μαθησιακής κινητικότητας, καθώς και τη μέτρηση της επίδρασης του προγράμματος Erasmus+ στις γλωσσικές δεξιότητες.

Online Linguistic Support Tool

Παραδείγματα καλής πρακτικής

Μπορείτε να βρείτε διάφορα παραδείγματα καλής πρακτικής στα:

 

 • Ετήσιο Βιβλιαράκι ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και Δείγματα Καλής Πρακτικής τα οποία βρίσκονται στις Εκδόσεις

Κριτήρια κατανομής της επιχορήγησης στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Τα κριτήρια κατανομής της επιχορήγησης είναι τα ακόλουθα: 

 • Αριθμός ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι του VET Mobility Charter
 • η ποιοτική αξιολόγηση της αίτησης (η κατάταξή της βάσει της βαθμολογίας που έλαβε)
 • τυχόν εισηγήσεις των αξιολογητών για μείωση του αιτούμενου αριθμού κινητικοτήτων βάσει της δυναμικότητας ενός οργανισμού - capacity)
 • η επιλεξιμότητα των κινητικοτήτων
 • ο αιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων και η διάρκεια της κινητικότητας όπως παρουσιάζονται στην αίτηση
 • το σύνολο της χρηματοδότησης που έχει διατεθεί για την Κύπρο σε συνδυασμό με τον αριθμό των οργανισμών που έχουν υποβάλει αίτηση και τον αριθμό των κινητικοτήτων που αυτοί οι οργανισμοί αιτούνται
 • η προηγούμενη συμμετοχή και επίδοση του οργανισμού που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Απορρόφηση κονδυλίων προηγούμενων σχεδίων 
2. Ποιότητα υλοποίησης των προηγούμενων σχεδίων (συμμόρφωση με τους κανονισμούς του Προγράμματος)
3. Η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών διαχείρισης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την κινητικότητα
4. Συμμόρφωση με τις αρχές του VET Charter (όταν ο οργανισμός είναι κάτοχος του Charter)

 • Οι οδηγίες του ΥΠΠ σε σχέση με τις απουσίες των εκπαιδευτικών (αφορά τις δημόσιες Τεχνικές Σχολές)

Σημειώνεται ότι ο εγκριθείς αριθμός κινητικοτήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αιτούμενο.

 

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για περαιτέρω λεπτομέρειες

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ακόλουθη λειτουργό εάν έχετε περισσότερες απορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση:

Στέφανη Αψερού

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης 
sapserou@llp.org.cy 
Tel: 22448892

 

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στον κατάλογο επαφών του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για να λαμβάνετε την πιο πρόσφατη ενημέρωσή μας και υπενθυμίσεις, καθώς επίσης και να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook

 
Copyright © 2014 Erasmus+

Cookie Policy

Designed and Developed by eBOS Technologies