Search Button Decrease text size Increase text size
Follow Us:
 
 

Print Friendly and PDF

Σύστημα ECVET


Τι είναι το ECVET;

Το ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) είναι ένα εργαλείο το οποίο αναπτύχθηκε από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο αφορά τη μεταφορά, συσσώρευση και αναγνώριση μονάδων για την περιγραφή προσόντων στον τομέα της ΕΕΚ. Παρόλο που το ECVET υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2009 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η υιοθέτηση και εφαρμογή του στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ είναι προαιρετική. Γίνεται ωστόσο προσπάθεια για την προώθησή του σε όλες τις χώρες της ΕΕ, προκειμένου να αυξηθεί η διασυνοριακή κινητικότητα και να αναγνωριστούν ΜΑ στην ΕΕΚ στη Διά Βίου Μάθηση. Ακόμη, προκειμένου να μπορέσει σταδιακά να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα του EQF (European Quality Framework) για την ΕΕΚ, να υποστηριχθεί η δημιουργία σχετικών συμπράξεων και δικτύων, να αυξηθεί ο βαθμός πρόσβασης των πολιτών και των φορέων της ΕΕΚ στη σχετική πληροφόρηση, να εφαρμοστούν διαδικασίες για Διασφάλιση της Ποιότητας στην ΕΕΚ κατά τη χρήση του και να αξιολογηθούν οι σχετικές δράσεις το 2014.

Το ECVET επιτρέπει την καταχώρηση και την πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων που απέκτησε το άτομο σε διάφορα μαθησιακά πλαίσια, σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε άλλη χώρα της ΕΕ, μέσα από τυπική, μη τυπική ή άτυπη μάθηση, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου εργασίας. Τα μαθησιακά αυτά αποτελέσματα μπορούν να μεταφερθούν στο αρχικό πλαίσιο προσόντων του ενδιαφερομένου και να συσσωρευτούν για την απόκτηση ενός τίτλου επαγγελματικών προσόντων.


Στόχοι του ECVET

Κύριος στόχος του ECVET είναι να επιτύχει μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας, συγκρισιμότητας και συμβατότητας μεταξύ των εθνικών συστημάτων προσόντων. Μέσω του ECVET, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να διευκολύνει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και κατάρτισης, με διαφανή συστήματα προσόντων, τα οποία θα επιτρέπουν τη μεταφορά και τη σώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων, καθώς και την αναγνώριση των τυπικών προσόντων και των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων υπό τη μορφή επαγγελματικών προσόντων και τίτλων. Εν ολίγοις, προσφέρει ένα σύστημα πιο εύκολης αναγνώρισης των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν μέσω τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης μάθησης, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε μία άλλη χώρα της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι και στη διακρατική κινητικότητα.

Το ECVET προσφέρει στους εκπαιδευόμενους που απέκτησαν εκπαιδευτική εμπειρία σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα τη δυνατότητα να τους αναγνωριστεί αλλά και να συμπεριληφθεί η εμπειρία αυτή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισή τους στη χώρα προέλευσής τους. Ακόμη, προωθεί την κάθετη και την οριζόντια διαπερατότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των συστημάτων ΕΕΚ και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό να διευκολύνει την κινητικότητα εκπαιδευομένων μεταξύ των συστημάτων αυτών και την αναγνώριση πιστωτικών μονάδων που αποκτήθηκαν από οποιοδήποτε σύστημα για την απόκτηση επαγγελματικού τίτλου.


Αντικειμενικοί Στόχοι και Τεχνικά Μέρη του ECVET


Εφαρμογή του ECVET

Προκειμένου να εφαρμοσθεί το ECVET, χρειάζεται να προηγηθούν κάποιες διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

Συσχετισμός πιστωτικών μονάδων και επαγγελματικών προσόντων
Απονομή πιστωτικών μονάδων για επί μέρους επαγγελματικά προσόντα
Αποκέντρωση των συστημάτων της ΕΕΚ με την ενίσχυση του ρόλου των φορέων παροχής ΕΕΚ
Υποστήριξη του προσανατολισμού στα μαθησιακά αποτελέσματα όσον αφορά στα συστήματα επαγγελματικών προσόντων ΕΕΚ
Δημιουργία μεθόδων εξέτασης και απονομής προσόντων βασισμένων στα μαθησιακά αποτελέσματα
Παροχή βάσης για τη συγκέντρωση ή μεταφορά μαθησιακών αποτελεσμάτων ως μονάδες


Οφέλη από τη χρήση του ECVET

Τα οφέλη από τη χρήση του ECVET είναι πολλαπλά. Υπάρχουν οφέλη για τους εκπαιδευόμενους, για τα Ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για τους Εργοδότες αλλά και για τα Εθνικά Συστήματα Πιστοποίησης Προσόντων.

Το ECVET διευκολύνει την απόκτηση πιστοποιημένης κατάρτισης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και την κινητικότητα για ΕΕΚ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη, καθιστά τα προγράμματα σπουδών στον τομέα της ΕΕΚ πιο ελκυστικά και συμβάλλει στην ανάπτυξη πιο στενών δεσμών ανάμεσα στην ΕΕΚ και την αγορά εργασίας με τη δημιουργία πιο στοχευμένων προγραμμάτων με ξεκάθαρους μαθησιακούς στόχους και άμεση συσχέτιση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας . Επιπρόσθετα, διευκολύνει τους εργοδότες να συγκρίνουν αλλά και να κατανοήσουν καλύτερα τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα προσόντα που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και κατάρτισής του, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, δίνοντας τους-ως αποτέλεσμα- τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να επιλέξουν μαθήματα κατάρτισης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κατάρτισης των εργαζομένων τους. Επίσης, η χρήση του ECVET προσφέρει καλύτερες πιθανότητες για πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτές προκύπτουν ως αποτέλεσμα του συνδυασμού αναγνωρισμένων προσόντων και αναγνωρισμένης διεθνούς εμπειρίας. Ακόμη, παρέχει περισσότερα κίνητρα για συνεχή εκπαίδευση και πρόσβαση στη διά βίου μάθηση, ενισχύει την ανταλλαγή εμπειριών πέρα από τα εθνικά σύνορα κάθε χώρας, προωθεί την οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης και συμβάλλει στη δημιουργία μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής ταυτότητας.

 
Copyright © 2014 Erasmus+

Cookie Policy

Designed and Developed by eBOS Technologies