Search Button Decrease text size Increase text size
Follow Us:
 
 

Print Friendly and PDF

Με τη Διακήρυξη της Κοπεγχάγης, η οποία υπογράφτηκε το Νοέμβριο του 2002 από τους Ευρωπαίους Υπουργούς-υπεύθυνους για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση), συμφωνήθηκε Ενισχυμένη Συνεργασία στον τομέα της ΕΕΚ. Ως προτεραιότητα τέθηκε η αναγνώριση προσόντων και ικανοτήτων στην ΕΕΚ καθώς και η μεταφορά τους μεταξύ των κρατών στην ΕΕ. Τη Διακήρυξη ακολούθησαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ανάμεσα σε άλλες η ανάπτυξη εθνικών πλαισίων προσόντων με στόχο να εφαρμοσθεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework) και να πραγματοποιηθεί μετάβαση σε μία προσέγγιση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΜΑ).

Παρόλο που οι ομαδικές μαθησιακές δραστηριότητες καθώς και η ανταλλαγή καλής πρακτικής έχουν ενθαρρύνει τη δημιουργία περαιτέρω δραστηριοτήτων, χρειάζεται ακόμα περισσότερη και καλύτερη επικοινωνία προκειμένου να εμπλακούν στη διαδικασία όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: οι κοινωνικοί εταίροι, οι φορείς παροχής ΕΕΚ, η αστική κοινωνία και οι εκπαιδευόμενοι.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2010, οι Ευρωπαίοι υπουργοί για την ΕΕΚ, οι κοινωνικοί εταίροι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκριναν τη στρατηγική Ευρώπη 2020 (Bruges Communiqué) για ενισχυμένη Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην ΕΕΚ από το 2011 μέχρι το 2020. Ως αποτέλεσμα, αναπτύχθηκε από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα σύστημα μεταφοράς, συσσώρευσης και αναγνώρισης μονάδων για την περιγραφή προσόντων στον τομέα της ΕΕΚ με την ονομασία ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training).

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό εργαλείο, το οποίο αποσκοπεί στο να προωθήσει τη διευρωπαϊκή κινητικότητα και τη Διά Βίου Μάθηση στον τομέα της ΕΕΚ και να υποστηρίξει ευέλικτες διόδους μάθησης για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων. Την ανάπτυξή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολούθησε τον Ιούνιο του 2009 η έγκρισή του από κοινού από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ως η «Σύσταση για τη Θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην ΕΕΚ».

Μέσω του ECVET επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός διαφάνειας, συγκρισιμότητας και συμβατότητας μεταξύ των εθνικών συστημάτων προσόντων. Σε αυτό συμβάλλει η εύκολη αναγνώριση των γνώσεων, των ικανοτήτων αλλά και των δεξιοτήτων που οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν στη χώρα προέλευσής τους αλλά και σε ένα άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ.

Για την προώθηση και εφαρμογή του ECVET συστάθηκαν οι ομάδες εμπειρογνωμόνων ECVET σε κάθε κράτος-μέλος. Ο συντονισμός των σχεδίων ECVET σε κάθε κράτος-μέλος γίνεται από ένα Εθνικό Φορέα. Την ομάδα των ECVET Experts στην Κύπρο αποτελούν πέντε εμπειρογνώμονες, υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της ΕΕΚ. Τον συντονισμό έχει αναλάβει το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη Διά Βίου Μάθηση (ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης).

 
Copyright © 2014 Erasmus+

Cookie Policy

Designed and Developed by eBOS Technologies