Search Button Decrease text size Increase text size
Follow Us:
 
 

Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων

Τί είναι οι Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων;

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων είναι διακρατικά σχέδια που καθορίζουν τις υφιστάμενες και νέες ανάγκες δεξιοτήτων σε έναν συγκεκριμένο οικονομικό τομέα ή βασίζονται σε αυτές και/ή επιδιώκουν να τις ικανοποιήσουν με τα κατάλληλα προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Έχουν, ουσιαστικά, ως στόχο να αντιμετωπίσουν την έλλειψη δεξιοτήτων σχετικά με ένα ή περισσότερα επαγγελματικά προφίλ σε έναν συγκεκριμένο τομέα. 

Οι Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των επιπέδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (3-8).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες είναι ολοένα σημαντικότερες για όλες τις θέσεις εργασίας. Επίσης, η μετάβαση προς μια κυκλική και πιο πράσινη οικονομία απαιτεί αλλαγές όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα και τα εθνικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να ικανοποιούνται οι νέες επαγγελματικές ανάγκες για πράσινες δεξιότητες και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ποιές διαφορετικές κατηγορίες Τομεακών Συμμαχιών Δεξιοτήτων υπάρχουν;

Αναλόγως των στόχων τους, οι Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

Κατηγορία 1: Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων για την ανάπτυξη διακρατικών τομεακών προσεγγίσεων μέσα από  πλατφόρμες επαγγελματικής αριστείας.
Κατηγορία 2: Τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διακρατικών δράσεων ΕΕΚ.
Κατηγορία 3: Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την εφαρμογή νέας στρατηγικής προσέγγισης (σχέδιο στρατηγικής) στην τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες. Είναι ΤΣΔ που θεσπίζουν βιώσιμη συνεργασία σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταξύ βασικών παραγόντων του κλάδου σε έναν συγκεκριμένο τομέα, παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και δημόσιων αρχών.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων;

  • Καινοτομία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για συγκεκριμένα επαγγέλματα σε τομείς της οικονομίας (εφόσον διατίθενται στο σύστημα ESCO133:)
  • Αντίκτυπος πέραν της διάρκειας ζωής του σχεδίου και των οργανισμών που συμμετέχουν στη συμμαχία. Η σύμπραξη και οι δραστηριότητες αναμένεται να είναι βιώσιμες. Οι αλλαγές στην παρεχόμενη ΕΕΚ για τα επαγγελματικά προφίλ πρέπει να είναι μετρήσιμες. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων και των λύσεων, καθώς και πρόσβασής τους από το ευρύ κοινό. Τα αποτελέσματα των τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων πρέπει να είναι διαθέσιμα για χρήση και δημοσίευση στο πανόραμα δεξιοτήτων της ΕΕ

Ποιος είναι ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν σε μία ΤΣΔ;

Αιτών/συντονιστής: συμμετέχων οργανισμός, εγκατεστημένος σε χώρα του Προγράμματος, που υποβάλλει την πρόταση σχεδίου εξ ονόματος όλων των εταίρων. Ο συντονιστής έχει την πλήρη ευθύνη να διασφαλίζει την υλοποίηση του σχεδίου βάσει της συμφωνίας και συντονίζει τη συμμαχία, σε συνεργασία με τους  εταίρους.

Πλήρεις εταίροι:  συμμετέχοντες οργανισμοί που συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση των στόχων της συμμαχίας. Κάθε πλήρης εταίρος πρέπει να υπογράφει έντυπο εξουσιοδότησης με το οποίο να ορίζει ως κύριο δικαιούχο τον συντονιστικό οργανισμό και να του παρέχει το δικαίωμα να ενεργεί εξ ονόματός του, κατά την υλοποίηση του σχεδίου.

Συνεργαζόμενοι εταίροι (προαιρετικό): συνεργαζόμενοι εταίροι, εγκατεστημένοι σε Χώρες του Προγράμματος, που συμβάλλουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της ΤΣΔ. Για σκοπούς επιχορήγησης, οι συνεργαζόμενοι εταίροι δε θεωρούνται μέρος των εταίρων του σχεδίου και ως εκ τούτου, δε λαμβάνουν χρηματοδότηση.

Συνδεόμενες οντότητες (προαιρετικό): οργανισμοί που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και δραστηριοτήτων του σχεδίου.

Ποιοί οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν σε μία ΤΣΔ και ποιοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις;

Για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες ΤΣΔ, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί διαφέρουν (βλέπε Οδηγό Προγράμματος). Οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε Χώρα του Προγράμματος. 

Αίτηση για κάθε κατηγορία ΤΣΔ μπορεί να υποβάλει κάθε συμμετέχων οργανισμός.

Ποιό είναι το προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών και ποιός ο ελάχιστος αριθμός τους;

Κατηγορίες 1 και 2: Η τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 4 Χώρες του Προγράμματος και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 πλήρεις εταίρους, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 είναι επιχειρήσεις, εκπρόσωποι του κλάδου ή του τομέα (π.χ. εμπορικοί σύλλογοι ή επιμελητήρια) και τουλάχιστον 3 είναι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κατηγορία 3: Η τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 8 Χώρες του Προγράμματος και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 πλήρεις εταίρους, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 είναι επιχειρήσεις, εκπρόσωποι του κλάδου ή του τομέα (π.χ. επιμελητήρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις ή εμπορικές ενώσεις), και τουλάχιστον 5 είναι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

Ποιά είναι η διάρκεια των ΤΣΔ;

Κατηγορία 1: 2 έτη
Κατηγορία 2: 2 ή 3 έτη
Κατηγορία 3: 4 έτη

Σημείωση για όλες τις κατηγορίες: σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια μιας Τομεακής Συμμαχίας Δεξιοτήτων μπορεί να παραταθεί, μετά από αίτηση του δικαιούχου και με τη σύμφωνη γνώμη του Εκτελεστικού Οργανισμού, έως και 6 μήνες. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της επιχορήγησης δεν αλλάζει.

Ποιά είναι η επιχορήγηση για τις ΤΣΔ;

Κατηγορία 1: Η ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ ισοδυναμεί με 1 000 000 Ευρώ.
Κατηγορία 2: Η ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ για ένα σχέδιο διάρκειας 2 ετών είναι 700 000 Ευρώ, ενώ για ένα σχέδιο διάρκειας 3 ετών είναι 1 000 000 Ευρώ’
Κατηγορία 3: Η ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ ισοδυναμεί με 4 000 0000 Ευρώ.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Στον Εκτελεστικό Φορέα Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού, που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Περισσότερες πληροφορίες

 
Copyright © 2014 Erasmus+

Cookie Policy

Designed and Developed by eBOS Technologies