Search Button Decrease text size Increase text size
Follow Us:
 
 

Κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τι είναι τα Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus;

To Erasmus Mundus Κοινό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών είναι ένα ολοκληρωμένο, διακρατικό πρόγραμμα σπουδών υψηλού επιπέδου, που παρέχεται από διεθνή κοινοπραξία ιδρυμάτων ανώτερης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές χώρες  και - κατά περίπτωση - από άλλους εταίρους, με εξειδίκευση και  ενδιαφέρον στα πεδία σπουδών ή στους επαγγελματικούς τομείς που καλύπτονται από το Κοινό πρόγραμμα, όπως δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ενώσεις, ΜΚΟ και ερευνητικά ιδρύματα.

 

Ποιές δραστηριότητες υποστηρίζονται από τη συγκεκριμένη Δράση;

- Η δημιουργία ενός Κοινού Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών, το οποίο αντιστοιχεί σε 60, 90 ή 120 μονάδες ECTS και οργανώνεται από μία διεθνή κοινοπραξία ιδρυμάτων ανώτερης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή προσκεκλημένων ακαδημαικών για σκοπούς διδασκαλίας, εκπαίδευσης και/ή έρευνας.
- Η απονομή υποτροφιών σε άριστους φοιτητές παγκοσμίως, για τη συμμετοχή τους σε ένα από τα Κοινά προγράμματα Σπουδών.

 

Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες;

Οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι οι ακόλουθοι:

  • Φοιτητές, σε μεταπτυχιακό επίπεδο: η αίτηση για υποτροφία θα υποβάλλεται απευθείας στην κοινοπραξία που προσφέρει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών της επιλογής τους και η ευθύνη της επιλογής, εισδοχής και παρακολούθησης  κάθε υποτρόφου θα έγκειται στην ίδια την κοινοπραξία. Τουλάχιστον το 75% των υποτροφιών που θα παρέχονται, προορίζεται για υποψηφίους από χώρες εταίρους.
  • Προσωπικό των συμμετεχόντων οργανισμών της κοινοπραξίας
  • Προσκεκλημένοι ακαδημαϊκοί: επισκέπτες καθηγητές από χώρες του προγράμματος και χώρες εταίρους, που θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών για τουλάχιστον 8 εβδομάδες συνολικά. Κάθε κοινοπραξία θέτει τα δικά της κριτήρια για την επιλογή ακαδημαϊκών. 

Η επιχορήγηση για τις 4 συνεχόμενες εισαγωγές φοιτητών στο κοινό πρόγραμμα σπουδών θα χρηματοδοτεί συνολικά μέχρι και 60 κατόχους σπουδαστικών υποτροφιών. Όσον αφορά τους προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς, η επιχορήγηση θα χρηματοδοτεί.

  • 4 τουλάχιστον προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς ανά εισαγωγή.

Σημείωση: Οι κοινοπραξίες μπορούν να λαμβάνουν μέχρι και  28 πρόσθετες υποτροφίες για τις 4 συνολικά εισαγωγές φοιτητών για στοχοθετημένες περιφέρειες/χώρες του κόσμου. Η τελική επιλογή θα βασίζεται κυρίως στην συνάφεια του σχεδίου με τις στοχοθετημένες περιφέρειες.

Πληροφορίες που αφορούν τα ιδρύματα:

Ποιοι οργανισμοί δικαιούνται να συμμετέχουν;

Σε κάθε EMJMD συμμετέχουν ως εταίροι ιδρύματα ανώτερης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 3 τουλάχιστον διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Αυτά τα ιδρύματα πρέπει να είναι σε θέση να υποδεχτούν τους φοιτητές του EMJMD, με φυσική παρουσία (η φυσική κινητικότητα ποτέ δεν αντικαθίσταται από εικονική κινητικότητα), και να προσφέρουν τον απαιτούμενο αριθμό μονάδων ECTSγια την περίοδο φοίτησης των φοιτητών στο ίδρυμά τους.Ο απαιτούμενος αριθμός μονάδων ECTS για την κάθε περίοδο φοίτησης καθορίζεται από τον συνολικό αριθμό μονάδων που παρέχει το εν λόγω κοινό πρόγραμμα σπουδών.Τα Ιδρύματα ανώτερης/τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα σε χώρα του προγράμματος πρέπει να διαθέτουν το Χάρτη Erasmus(ECHE), ενώ τα ανάλογα Ιδρύματα σε χώρες εταίρους δε χρειάζεται να διαθέτουν το Χάρτη Erasmus. Κατά το στάδιο της αίτησης, τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρα του προγράμματος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν είτε ότι έχουν εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Προσέγγιση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας Κοινών Προγραμμάτων (European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes) είτε ότι το καθένα από τα προγράμματα που συναποτελούν το EMJMD έχει πιστοποιηθεί ή αξιολογηθεί σε εθνικό επίπεδο.

Ποια είναι η ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια του σχεδίου;
Ανάλογα με τη διάρκεια του Κοινού Μεταπτυχιακού προγράμματος  Σπουδών (1 ή 2 ακαδημαϊκά έτη) και ανάλογα με το εάν αυτό θα συμπεριλαμβάνει προπαρασκευαστικό έτος, μία κοινοπραξία λαμβάνει το ελάχιστο τετραετή και το μέγιστο εξαετή επιχορήγηση. Η επιχορήγηση καλύπτει προαιρετικά τη χρηματοδότηση ενός προπαρασκευαστικού έτους και υποχρεωτικάτη χρηματοδότηση τεσσάρων διαδοχικών εισαγωγών φοιτητών, διάρκειας 1 ή 2 ακαδημαϊκών ετών. 

Σημείωση: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια ενός Κοινού Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών μπορεί να παραταθεί μέχρι και 12 μήνες, στη βάση αιτήματος του αιτητή/συντονιστή και με την έγκριση του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού, χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση στη συνολική επιχορήγηση.

Πού υποβάλλεται η αίτηση και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων;
Η αίτηση υποβάλλεται στον εκτελεστικό οργανισμό εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού, που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Ποιος ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν σε ένα Erasmus Mundus Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών;

Η κοινοπραξία/Ο όμιλος ΕΜJMD αποτελείται από:

Τον αιτούντα/συντονιστή: ένα ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύει σε χώρα του Προγράμματος και υποβάλλει την πρόταση σχεδίου εξ ονόματος όλων των εταίρων. Αποτελεί τον κύριο δικαιούχο της επιχορήγησης και υπογράφει εκ μέρους των υπόλοιπων εταίρων τη συμφωνία επιχορήγησης.

Τους εταίρους: ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα σε χώρες του Προγράμματος και/ή χώρες εταίρους, που απονέμουν αναγνωρισμένα - από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους – διπλώματα, καθώς και κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που συμβάλλει ενεργά στην προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση του EMJMD.

Συνδεδεμένους εταίρους (προαιρετικό): οργανισμοί που συμβάλλουν έμμεσα στην υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών/δραστηριοτήτων και/ή υποστηρίζουν τη διάδοση των αποτελεσμάτων και τη βιωσιμότητα του EMJMD. Για σκοπούς επιχορήγησης, οι «συνεργαζόμενοι εταίροι» δε θεωρούνται μέλη της κοινοπραξίας.
Συνδεδεμένες οντότητες (προαιρετικό): 
οργανισμοί που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και δραστηριοτήτων του Σχεδίου.

 

Πώς να ετοιμάσετε μια ανταγωνιστική Πρόταση EMJMD;
How to prepare a competitive proposal
Erasmus Mundus Joint Master Degrees EMJMDs
Sustainability of Erasmus Mundus Master Courses

 

Πληροφορίες που αφορούν τους φοιτητές:

Ποιοι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν;

Μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές, ο οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο ανώτερης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές της χώρας απονομής.
Οι κάτοχοι υποτροφίας EMJMD δε δικαιούνται να λάβουν ταυτόχρονη χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα υποτροφιών της ΕΕ, για την παρακολούθηση του εν λόγω Μεταπτυχιακού προγράμματος. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές που έχουν ήδη λάβει υποτροφία EMJMD ή υποτροφία Erasmus Mundus δε δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση και για δεύτερη υποτροφία, στο πλαίσιο της δράσης EMJMD.

 

Σε πόσες χώρες και σε ποιους οργανισμούς πρέπει να πραγματοποιηθεί η περίοδος φοίτησης;

 Η περίοδος φοίτησης για τα EMJMD πρέπει να πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον δύο από τις χώρες του προγράμματος, που συμμετέχουν στην εν λόγω κοινοπραξία, καμία εκ των οποίων να μην είναι η χώρα διαμονής του κατόχου της υποτροφίας. Για κάθε φοιτητή προβλέπονται, δηλαδή, τουλάχιστον δύο περίοδοι κινητικότητας. Επιπρόσθετες περίοδοι φοίτησης, για σκοπούς έρευνας, πρακτικής άσκησης ή προετοιμασίας διατριβής, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε άλλους συμμετέχοντες οργανισμούς από χώρες του προγράμματος ή χώρες εταίρους, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δραστηριότητες υλοποιούνται υπό την επίβλεψη ενός εκ των ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ομίλου.

Που οδηγεί έναν φοιτητή η επιτυχής ολοκλήρωση ενός Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών;
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών πρέπει να οδηγεί στην απόκτηση:

  • Ενός κοινού τίτλου σπουδών, δηλαδή ενός ενιαίου διπλώματος που εκδίδεται εξ ονόματος δύο τουλάχιστον ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές χώρες  του προγράμματος

ή

  • Πολλών διπλωμάτων (τουλάχιστον δύο), που εκδίδονται από δύο ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης),  από διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

 

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τους καταλόγους προγραμμάτων που ξεκινούν κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-20:

Κατάλογος Σχεδίων Erasmus Mundus Joint Masters
Κατάλογος Σχεδίων Erasmus Mundus Joint Doctorates

 
Copyright © 2014 Erasmus+

Cookie Policy

Designed and Developed by eBOS Technologies