Search Button Decrease text size Increase text size
Follow Us:
 
 

Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τί είναι τα Σχέδια Ανάπτυξης Ικανοτήτων στον Τομέα της Τριτοβάμιας Εκπαίδευσης και ποιοι οι στόχοι τους;

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης είναι διακρατικά σχέδια συνεργασίας, τα οποία βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις, κατά κύριο λόγο μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από Xώρες του Προγράμματος και επιλέξιμες Χώρες-Εταίρους.  Μπορούν, επίσης, να περιλαμβάνουν μη ακαδημαϊκούς εταίρους, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με την κοινωνία και τις επιχειρήσεις, καθώς και του συστημικού αντίκτυπου των σχεδίων. 

Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους της δράσης, οι συμμετέχοντες οργανισμοί από επιλέξιμες Χώρες- Εταίρους προορίζονται να είναι ο στόχος των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων. Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που περιγράφονται στην πρόταση πρέπει να αποβλέπουν στο όφελος των επιλέξιμων Χωρών-Εταίρων και των οικείων ιδρυμάτων και συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης, στηρίζοντας τον εκσυγχρονισμό, τη διεθνοποίηση και την προσβασιμότητά της ανώτατης εκπαίδευσης στις χώρες αυτές. Οι βασικοί επιμέρους στόχοι των σχεδίων σε ό,τι αφορά τις Χώρες-Εταίρους είναι οι εξής:

 • η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα και τα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης, ως προς την ποιότητα, τη συνάφεια, την ισότιμη πρόσβαση, τον προγραμματισμό, την εφαρμογή, τη διαχείριση, τη διακυβέρνηση, κ.ά.  
 • η αύξηση της συνεργασίας μεταξύ  των χωρών αυτών  και με την ΕΕ
 • η προαγωγή της εθελούσιας σύγκλισης με τις εξελίξεις που σημειώνονται στην ΕΕ στην ανώτατη εκπαίδευση
 • η προώθηση των διαπροσωπικών επαφών, της διαπολιτισμικής συνείδησης και κατανόησης

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων δύο βασικών ανακοινώσεων, που φέρουν τους τίτλους «Νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη» και «Ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση στον κόσμο» καθώς και της εξωτερικής πολιτικής που ορίζεται   σταακόλουθα τέσσερα  χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας
 • Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας
 • Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

Οι εν λόγω στόχοι επιδιώκονται στις επιλέξιμες Χώρες Εταίρους μέσω δράσεων οι οποίες:

 • βελτιώνουν την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης και ενισχύουν τη συνάφειά της με  την αγορά εργασίας
 • βελτιώνουν το επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα ΑΕΙ μέσω νέων και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • ενισχύουν τις ικανότητες διαχείρισης, διακυβέρνησης και καινοτομίας καθώς και τη διεθνοποίηση των ΑΕΙ
 • αυξάνουν τις ικανότητες των εθνικών αρχών για εκσυγχρονισμό των οικείων συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης
 • προωθούν την περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία μεταξύ διαφόρων περιοχών του κόσμου, μέσω κοινών πρωτοβουλιών, ανταλλαγής καλών πρακτικών και συνεργασίας

Ποιές είναι οι δύο κατηγορίες σχεδίων που υποστηρίζονται από τη δράση;

Το Erasmus+ παρέχει σε οργανισμούς, κυρίως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ), από επιλέξιμες χώρες-εταίρους, τη δυνατότητα προώθησης της συνεργασίας μέσω δράσεων οι οποίες:

 • Κοινά σχέδια, τα οποία στοχεύουν κυρίως στη στήριξη συμμετεχόντων οργανισμών από Χώρες-Εταίρους, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών, του εκσυγχρονισμού της διακυβέρνησης, διαχείρισης και λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των ανώτατων ιδρυμάτων και του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και
 • Διαρθρωτικά σχέδια, τα οποία αποσκοπούν στη δημιουργία αντίκτυπου στα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης   και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο στις επιλέξιμες Χώρες-Εταίρους, εστιάζοντας στον εκσυγχρονισμό των πολιτικών, της διακυβέρνησης και της διαχείρισης των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης και στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης και του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος

Ποιοί είναι οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί και ποιοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι:

Α. Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός (με τις συνδεόμενες οντότητές του, αν υπάρχουν), ο οποίος προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα που οδηγούν σε πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης και αναγνωρισμένους τίτλους προσόντων ανώτατου εκπαιδευτικού επιπέδου ή
Β. Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός (με τις συνδεόμενες οντότητές του, αν υπάρχουν), που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να είναι εγκατεστημένοι είτε σε Χώρα του Προγράμματος είτε σε επιλέξιμη Χώρα-Εταίρο.  Επιλέξιμες Χώρες-Εταίροι είναι οι χώρες που ανήκουν στις Περιφέρειες 1-4 και 6-11 (βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες Χώρες» στο μέρος Α του Οδηγού του Προγράμματος). Για τους συμμετέχοντες οργανισμούς από Χώρες του Προγράμματος, είναι απαραίτητη η κατοχή έγκυρου Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ενώ για τους συμμετέχοντες από Χώρες-Εταίρους η κατοχή χάρτη Erasmus δεν είναι απαραίτητη.

 

Αίτηση για επιχορήγηση μπορεί να υποβάλουν οι ακόλουθοι:

Α. Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Β. Ένωση ή οργανισμός ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Γ. Μόνο για τα διαρθωτικά σχέδια: οργανισμός πρυτάνεων, καθηγητών ή φοιτητών, νομικά αναγνωρισμένος,  

Σημειώσεις:
1.Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από επιλέξιμες Χώρες-Εταίρους ενθαρρύνονται να ενεργούν ως αιτούντες, νοουμένου ότι διαθέτουν την απαιτούμενη χρηματοδοτική και επιχειρησιακή ικανότητα. 
2. Οργανισμοί από τη Λιβύη, τη Συρία και τη Ρωσική Ομοσπονδία δεν μπορούν να λειτουργούν ως αιτούντες οργανισμοί.

 
Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση ως μέλη κοινοπραξίας. 

Για σχέδια που απευθύνονται σε  μία Χώρα-Εταίρο (εθνικά σχέδια), είναι υποχρεωτική η συμμετοχή μίας επιλέξιμης Χώρας-Εταίρου και τουλάχιστον δύο Χωρών του Προγράμματος. Στα εν λόγω σχέδια πρέπει να συμμετέχουν, ως πλήρεις εταίροι, ένας ελάχιστος αριθμός ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ως ακολούθως:
 
 • τουλάχιστον ένα ΑΕΙ από τουλάχιστον δύο εκ των Χωρών του Προγράμματος που συμμετέχουν στο σχέδιο
 • τουλάχιστον τρία ΑΕΙ από τη συμμετέχουσα Χώρα-Εταίρο
 • ίσος αριθμός  ΑΕΙ από τις Χώρες-Εταίρους και τιςΧώρες του Προγράμματος 

Σημείωση: στις Χώρες-Εταίρους όπου ο αριθμός των ΑΕΙ είναι μικρότερος από πέντε σε όλη τη χώρα ή σε περιπτώσεις όπου μόνο ένα ίδρυμα αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του συνόλου των φοιτητών της χώρας, οι αιτήσεις που περιλαμβάνουν ένα μόνο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, για τις εν λόγω χώρες, θα γίνονται δεκτές

Για σχέδια που αφορούν περισσότερες από μια Χώρες-Εταίρους, πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο επιλέξιμες Χώρες-Εταίροι και τουλάχιστον δύο Χώρες του Προγράμματος.  Στα εν λόγω σχέδια πρέπει να συμμετέχουν, ως πλήρεις εταίροι, ένας ελάχιστος αριθμός ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ως ακολούθως:

 • τουλάχιστον ένα ΑΕΙ από τουλάχιστον δύο εκ των  συμμετεχουσών Χωρών ρών του Προγράμματος
 • τουλάχιστον δύο ΑΕΙ από τη συμμετέχουσα Χώρα-Εταίρο
 • ίσος αριθμός ΑΕΙ από τις Χώρες Εταίρους και τις Χώρες του Προγράμματος  


Σημείωση: στις Χώρες-Εταίρους όπου ο αριθμός των ΑΕΙ είναι μικρότερος από πέντε σε όλη τη χώρα ή σε περιπτώσεις όπου μόνο ένα ίδρυμα αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του συνόλου των φοιτητών της χώρας, οι αιτήσεις που περιλαμβάνουν ένα μόνο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, για τις εν λόγω χώρες, θα γίνονται δεκτές, νοουμένου ότι τα σχέδια περιλαμβάνουν ίσο αριθμό συμμετεχόντων ιδρυμάτων από τις Χώρες-Εταίρους και από τις Χώρες του Προγράμματος

 

Σε σχέδια στα οποία συμμετέχουν εταίροι από την Περιφέρεια  8 (Λατινική Αμερική), πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο Χώρες-Εταίροι από την Περιφέρεια και σε σχέδια στα οποία συμμετέχουν εταίροι από τη  Ρωσική Ομοσπονδία (Περιφέρεια  4), πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον μια άλλη Χώρα-Εταίρος, από διαφορετική Περιφέρεια. Κάθε διαρθρωτικό σχέδιο  πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει, ως πλήρη εταίρο, το υπουργείο που είναι υπεύθυνο για την ανώτατη εκπαίδευση στη Χώρα-Εταίρο  στην οποία στοχεύει το σχέδιο. 

Ποιός είναι ο ρόλος των συμμετεχόντων οργανισμών;

Αιτών/συντονιστής: συμμετέχων οργανισμός που υποβάλλει την πρόταση εξ ονόματος όλων των εταίρων. Ο συντονιστής έχει την πλήρη ευθύνη να διασφαλίσει ότι η πρόταση εφαρμόζεται με βάση τη συμφωνία και συντονίζει τη συμμαχία σε συνεργασία με  τους εταίρους.

Πλήρεις εταίροι: συμμετέχοντες οργανισμοί που συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση των στόχων των σχεδίων ανάπτυξης δεξιοτήτων. Κάθε πλήρης εταίρος πρέπει να υπογράφει έντυπο εξουσιοδότησης,  με το οποίο να ορίζει ως κύριο δικαιούχο τον συντονιστικό οργανισμό και να του παρέχει το δικαίωμα να ενεργεί εξ ονόματός του κατά την υλοποίηση του σχεδίου.

Συνεργαζόμενοι εταίροι (προαιρετικό): εταίροι που συμβάλλουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων/δραστηριοτήτων ή στηρίζουν τη διάδοση και τη βιωσιμότητα της συμμαχίας. Για σκοπούς επιχορήγησης, οι «συνεργαζόμενοι εταίροι» δε θεωρούνται μέρος των εταίρων της σύμπραξης και δε λαμβάνουν χρηματοδότηση. Ωστόσο, η συμμετοχή τους και ο ρόλος που θα διαδραματίσουν σε διάφορες δραστηριότητες πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια στην αίτηση για επιχορήγηση.


Συνδεόμενες οντότητες (προαιρετικό): οργανισμοί που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και δραστηριοτήτων του σχεδίου ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Διάρκεια και χρηματοδότηση

Τα σχέδια μπορούν να διαρκέσουν  2 ως 3 χρόνια και η επιχορήγηση κυμαίνεται μεταξύ 500.000 και 1 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τα έξοδα προσωπικού, τα έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης, τον εξοπλισμό και τις δραστηριότητες που ανατίθενται με υπεργολαβία. 

Πού υποβάλλεται η αίτηση;
Η αίτηση υποβάλλεται στον Εκτελεστικό Φορέα Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού, που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ είναι η βασική πηγή πληροφοριών για τις δυνατότητες δημιουργίας ικανότητας. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

 
Copyright © 2014 Erasmus+

Cookie Policy

Designed and Developed by eBOS Technologies