Search Button Decrease text size Increase text size
Follow Us:
 
 

Print Friendly and PDF

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Βήμα 1. Ενημέρωση
Ενημερωθείτε για τις Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μελετώντας το σχετικό Οδηγό Προγράμματος για το έτος στο οποίο σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση. Επιπρόσθετα, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει  «ημερίδες  ενημέρωσης»  και «σεμινάρια για παροχή οδηγιών για τη συμπλήρωση αιτήσεων»,  τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε και ανακοινώνονται στο Ημερολόγιο της παρούσας ιστοσελίδας και στη σελίδα μας στο Facebook. Σχετική ενημέρωση αποστέλλεται και εάν κάποιος εγγραφεί στη λίστα επαφών του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης. Επίσης, χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα. 

Βήμα 2. Ποιοι συμμετέχουν
Στα πλαίσια των Στρατηγικών Συμπράξεων στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, δικαιούται να συμμετάσχει είτε ως εταίρος είτε ως συντονιστής οποιοσδήποτε οργανισμός έχει νομική υπόσταση, δημόσιος ή ιδιωτικός, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

Σημειώνεται ότι όλα τα τριτοβάθμια Ιδρύματα από Χώρες του Προγράμματος που υποβάλλουν αίτηση είτε ως συντονιστές είτε ως εταίροι σε μία Στρατηγική Σύμπραξη, πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρου Erasmus Charter

Βήμα 3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης
Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στην Επίσημη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που δημοσιεύεται στις Προσκλήσεις για Υποβολή Προτάσεων της παρούσας ιστοσελίδας καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Προσκλήσεις ανακοινώνονται μία φορά το χρόνο. 

Για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2019, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 21η Μαρτίου 2019, ώρα 13:00 (ώρα Κύπρου)

Βήμα 4. Δημιουργία λογαριασμού EU Login (πρώην ECAS)
Κάθε σχολείο/ίδρυμα/οργανισμός πρέπει να εγγραφεί στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής της Δικτυακής Πύλης Συμμετεχόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (URF Portal)  (Βήμα 5). 

Για να γίνει αυτό,  το άτομο που θα κάνει την εγγραφή και θα έχει πρόσβαση στην καταχώρηση και επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό EU Login (πρώην ECAS). Ο οδηγός EU Login θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τον προαναφερθέντα λογαριασμό.

Σημαντικό: Η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία του λογαριασμού EU Login, συστήνεται να μην είναι προσωπική, αλλά η διεύθυνση στην οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε αναλάβει στο μέλλον το συντονισμό του σχεδίου (π.χ. η κοινής χρήσης ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου/οργανισμού).

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό EU Login (πρώην ECAS), μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

Βήμα 5. Εγγραφή στο σύστημα URF και σχετικά έγγραφα

Ι. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
Κάθε συντονιστικό ίδρυμα/οργανισμός/σχολείο που προτίθεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus+ πρέπει να εγγραφεί στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής (URF) ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται πιο κάτω.


ΙΙ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΩΝ
Όλα τα μέλη μίας στρατηγικής σύμπραξης  πρέπει επίσης να εγγραφούν στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής URF, ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται πιο κάτω και καταχωρώντας στο URF μόνο τα έντυπα που αναγράφονται στο σημείο Α.
Η Εγγραφή στη Δικτυακή  πλατφόρμα  έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντος (PIC - Participant Identification Code). Σε περίπτωση που ένα ίδρυμα/οργανισμός/σχολείο έχει ήδη αριθμό PIC, αυτό το βήμα θα παραλειφθεί. 

Η πρόσβαση στην  Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής (URF) γίνεται μέσω της Δικτυακής Πύλης Συμμετεχόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποτελεί ένα σημείο εισόδου για την ηλεκτρονική διαχείριση διαφόρων Ευρωπαικών Προγραμμάτων. Ο ίδιος αριθμός PIC πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε όλα τα σχετικά προγράμματα. Οι πολλαπλές εγγραφές του ίδιου ιδρύματος/οργανισμού/σχολείου πρέπει να αποφεύγονται.Σε περίπτωση που πρόκειται να εγγράψετε κάποιο σχολείο στην υπηρεσία URF, χρησιμοποιήστε τον κατάλογο που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για την τυποποίηση των ονομάτων των σχολείων σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο. 

Εάν δεν είστε βέβαιοι αν το ίδρυμά/οργανισμός/σχολείο σας έχει ήδη αριθμό PIC, μπορείτε να αναζητήσετε τον οργανισμό στην Πύλη.Τέλος ελέγξτε αν όλα τα έγγραφα/στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν, εξακολουθούν να ισχύουν ή εάν θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

Πριν από την εγγραφή του οργανισμού, προτρέπεστε όπως μελετήσετε το Εγχειρίδιο Χρήστη για την Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής (URF–Unique Registration Facility) και την Πύλη Συμμετεχόντων (Participant Portal) για την Εκπαίδευση, τον Οπτικοακουστικό Τομέα, τον Πολιτισμό, την Ιθαγένεια και τον Εθελοντισμό.


Όλοι οι αιτούντες οργανισμοί πρέπει να ανεβάσουν  τα ακόλουθα έγγραφα στη Δικτυακή Πύλη Συμμετεχόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθώντας τις Οδηγίες για ανέβασμα αρχείων στο URF

 

Α. Έντυπο νομικής οντότητας για δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς

Έντυπο για δημόσιους οργανισμούς

Έντυπο για ιδιωτικούς οργανισμούς


Το έντυπο πρέπει να υποβάλλεται συνοδευόμενο από τα ακόλουθα (εάν ισχύουν):

  1. Αντίγραφο επίσημου εγγράφου (επίσημη εφημερίδα, πιστοποιητικό εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών και Σωματείων/ Λεσχών κ.λπ. ) που δείχνει το όνομα της νομικής οντότητας, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων και τον αριθμό εγγραφής σε μητρώο από τις εθνικές αρχές.
  2. Αντίγραφο του εντύπου εγγραφής στο ΦΠΑ , εάν ισχύει. Στην περίπτωση που ο αριθμός ΦΠΑ δεν εμφανίζεται στο επίσημο έγγραφο που αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο

 

Β. Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων

Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων

Το Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων πρέπει να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται πάνω στο ίδιο το έντυπο.

 

Γ. Έντυπα για έλεγχο χρηματοοικονομικής ικανότητας για αιτήσεις άνω των 60.000€

Εάν ο αιτών οργανισμός είναι οντότητα ιδιωτικού δικαίου και υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης άνω των 60.000€, η χρηματοοικονομική του ικανότητα πρέπει να ελεγχθεί. Ο έλεγχος αυτός δεν ισχύει για την περίπτωση των δημόσιων ιδρυμάτων. 

Προκειμένου να ελεγχθεί η χρηματοοικονομική ικανότητα ενός οργανισμού, πρέπει να αναρτηθούν στη Δικτυακή Πύλη Συμμετεχόντων ο λογαριασμός κερδών και ζημιών και ο ισολογισμός του αιτούντος για το τελευταίο οικονομικό έτος που έχει κλείσει λογιστικά. 

Οντότητες που δεν μπορούν να προσκομίσουν τα παραπάνω έγγραφα, λόγω του ότι είναι νεοσυσταθείσες πρέπει να επικοινωνούν με την Εθνική Υπηρεσία για οδηγίες.

 

Αναφορικά με τη διαχείριση των δεδομένων που καταχωρούνται στη Βάση URF, καλείστε να μελετήσετε τη δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο της επικύρωσης των νομικών οντοτήτων και των τραπεζικών λογαριασμών

Βήμα 6. Αναζήτηση εταίρων

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βρει ένας οργανισμός εταίρους.
   
EPALE  
Η EPALE είναι μία πολύγλωσση ανοικτή κοινότητα μελών που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Η ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη για να αφορά καθηγητές, εκπαιδευτές ακαδημαϊκούς, άτομα χάραξης πολιτικής και οποιονδήποτε με επαγγελματικό ενδιαφέρον στην εκπαίδευση ενηλίκων. Από την ιστοσελίδα αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων. Επιπρόσθετα, έχει δημιουργηθεί ένα Newsroom, το οποίο ενημερώνεται με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων. Σύντομα θα υπάρχουν περισσότερα χρήσιμα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων και προφίλ των χρηστών και χώρο αναζήτησης εταίρων.

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βρει ένας οργανισμός εταίρους
   
Σεμινάρια Επαφών 
Τα Σεμινάρια Επαφών διοργανώνονται από τις Διάφορες Εθνικές Υπηρεσίες των Χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Είναι μία πολύ καλή επιλογή για εξεύρεση εταίρων, ιδιαίτερα για τους νεοεισερχόμενους στο Πρόγραμμα. Ανακοινώνονται στα Νέα της παρούσας ιστοσελίδας και στη σελίδα Facebook του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.


Ιδιωτικές πρωτοβουλίες
Μια άλλη επιλογή εξεύρεσης εταίρων είναι κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που διατίθενται ηλεκτρονικά. Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής:

LinkedIn Erasmus+ Partner Search
LinkedIn Erasmus+ Partner Finding
Facebook EU Projects Partner Finding

 
Προσωπικές Επαφές
Οι προσωπικές επαφές είναι ακόμη μια επιλογή στην αναζήτηση εταίρων. Οι προσωπικές επαφές θα μπορούσαν να έχουν αποκτηθεί, λόγω της προηγούμενης συμμετοχής σε ένα eTwinning εργαστήριο, σε κάποια άλλη Δράση του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Βήμα 7. Αιτήσεις

Αίτηση για Στρατηγική Σύμπραξη

Αίτηση ΚΑ204 - Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε μόνο ΕΝΑ tab στον browser σας κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για να μην έχετε πρόβλημα με την αυτόματη φύλαξη της αίτησης σας.

 

Εάν το σχολείο/ίδρυμα/οργανισμός σας θα υποβάλει αίτηση στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, θα πρέπει να διαλέξετε το CY01  ΚΥΠΡΟΣ (KÝPROS) στο σημείο B.2. National Agency of the Applicant Organisation της αίτησης. 

Αναφορικά με τα δεδομένα που καταχωρούνται στην αίτηση, προτρέπεστε να μελετήσετε το έντυπο Specific Privacy Statement.

Βήμα 8. Χρήσιμα εργαλεία για τη συγγραφή της αίτησης

Βεβαιωθείτε ότι είστε πλήρως ενήμεροι για τα κριτήρια ποιότητας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ποιοτική αξιολόγηση της  αίτησης. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να μελετήσετε τα πιο κάτω:

  • Παρουσίαση Βασικής Δράσης 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις Σχολικής Εκπαίδευσης που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της ημερίδας παροχής οδηγιών για συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων. Οι παρουσιάσεις θα δημοσιεύονται μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας με επικαιροποιημένες πληροφορίες.
  • Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε στις αιτήσεις για Στρατηγικές Συμπράξεις. Παρόλο που ο συγκεκριμένος οδηγός ετοιμάστηκε για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα πλείστα σημεία έχουν εφαρμογές σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Για την υποστήριξη των ταξιδιωτικών δαπανών στο Πρόγραμμα Erasmus+, ο υπολογισμός της απόστασης πρέπει να γίνεται  χρησιμοποιώντας το εργαλείο Distance Calculator (Μετρητής Απόστασης). Η απόσταση υπολογίζεται από την πόλη εκκίνησης έως την πόλη στην οποία θα διεξαχθεί η δραστηριότητα χωρίς την προσθήκη ενδεχόμενων ενδιάμεσων σταθμών. Επιπρόσθετα, ο υπολογισμός αφορά την απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων και όχι το ταξίδι μετ’ επιστροφής.

Βήμα 9. Υποβολή αίτησης και παραρτήματα

Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή  της αίτησης, βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω επισυνάπτονται στην αίτηση.

  • Υπεύθυνη Δήλωση (Declaration of Honour): Οι δύο αυτές σελίδες αποτελούν μέρος της αίτησης. Οι σελίδες αυτές εκτυπώνονται ξεχωριστά από την υπόλοιπη αίτηση. Αφού εκτυπωθούν, πρέπει να συμπληρωθούν χειρόγραφα, να υπογραφούν από το νόμιμο εκπρόσωπο του οργανισμού/σχολείου/ιδρύματος και να  σφραγιστούν. Στη συνέχεια πρέπει να σαρωθούν και να προστεθούν ως συνημμένο αρχείο στην αίτηση στο σημείο Annexes.
  • Εξουσιοδότηση (Mandate): όλοι οι οργανισμοί που είναι εταίροι σε μία Στρατηγική Σύμπραξη υπογράφουν μία εξουσιοδότηση σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτούν το συντονιστή της σύμπραξής τους να δρα εξ ονόματος των εταίρων για την υποβολή της αίτησης και την υλοποίηση του σχεδίου.
    • Σημείωση: Το πιο πάνω αποτελεί δείγμα του εντύπου και δε συστήνεται προς χρήση. Συστήνεται όπως οι εξουσιοδοτήσεις κατεβαίνουν απευθείας από την αίτηση, αφού αυτή συμπληρωθεί κατάλληλα. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η αυτόματη δημιουργία εντύπων εξουσιοδότησης για κάθε εταίρο οργανισμό (νοουμένου ότι έχει δηλωθεί ως εταίρος μέσα στην αίτηση), με προ-συμπληρωμένα πεδία.

 

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της αίτησης, συνιστάται ιδιαίτερα όπως μελετήσετε την ενότητα Checklist της αίτησης, ώστε να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια που απαριθμούνται εκεί.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο διαδυκτυακά και δεν υποβάλλεται/αποστέλλεται σε έντυπη μορφή.

Μετά από τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, τα ιδρύματα/οργανισμοί/σχολεία που έχουν υποβάλει αίτηση ως συντονιστές λαμβάνουν απόδειξη παραλαβής της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τον αριθμό εγγραφής της αίτησής τους, από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης.

Βήμα 10. Αξιολόγηση αίτησης
Όλες οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

A. Κριτήρια Επιλεξιμότητας 
Όι αιτήσεις ελέγχονται κατ' αρχήν βάσει κάποιων κριτηρίων επιλεξιμότητας. Οι μη επιλέξιμες αιτήσεις δεν προωθούνται για ποιοτική αξιολόγηση. 
 
Β. Έλεγχος διπλής χρηματοδότησης  
Ελέγχεται εάν ο ίδιος αιτών ή η ίδια κοινοπραξία έχει υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις για χρηματοδότηση στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης του προγράμματος Erasmus+.

Γ.  Έλεγχος χρηματοοικονομικής ικανότητας
Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται  για ιδιωτικούς αιτούντες οργανισμούς. Σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης είναι άνω των €60.000, ελέγχεται η χρηματοοικονομική ικανότητά του οργανισμού από τις Εθνική Υπηρεσία. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Βήμα 5, για να ενημερωθείτε σχετικά με τον έλεγχο χρηματοοικονομικής ικανότητας.

Δ. Ποιοτική αξιολόγηση 
Οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση την ποιότητά τους. Έπειτα τοποθετούνται σε κατάλογο με βάση τη βαθμολογία αξιολόγησής τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον Οδηγό για τους Αξιολογητές.

Βήμα 11. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα για όλες τις αιτήσεις  που υποβλήθηκαν, δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα, κάτω από το τμήμα Αποτελέσματα στο τέλος κάθε κύκλου επιλογής αιτήσεων. Επιπλέον, όλοι οι αιτούντες ενημερώνονται γραπτώς σχετικά με τα αποτελέσματα που αφορούν κάθε αίτηση που υπέβαλαν. 

Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν είναι ικανοποιημένοι με τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής αίτήσεων που ακολουθήθηκε από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, έχουν το δικαίωμα προσφυγής.

Όλοι οι συντονιστές Στρατηγικών Συμπράξεων στα πλαίσια της Σχολικής Εκαπίδευσης, αλλά τα εγκεκριμένα σχολεία που συμμετέχουν ως εταίροι σε Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ μόνο σχολείων, καλούνται σε Συντονιστική/Ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνεται από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης σκοπός της οποίας είναι  η επεξήγηση της Συμφωνίας Επιχορήγησης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Βήμα 12. Υπογραφή Συμφωνίας Επιχορήγησης σε περίπτωση έγκρισης

Δείγματα συμφωνιών επιχορήγησης

 

Sample of Monobeneficiary Grant Agreement

Δείγμα Συμφωνίας που χρησιμοποιείται για τις ακόλουθες Δράσεις

Key Action 1: mobility projects in the fields of school education, vocational education and training,
higher education, and adult education;
Key Action 2: Strategic partnerships exclusively between schools;
Key Action 3: Structured dialogue in the youth field, in case there is only one participating organisation

 

Sample of Multibeneficiary Grant Agreement

Δείγμα Συμφωνίας που χρησιμοποιείται για τις ακόλουθες Δράσεις 

Key Action 1: mobility projects of national consortia in the fields of vocational education and training, higher education, and adult education, mobility projects in the youth field; 
Key Action 2: Strategic partnerships except projects exclusively between schools. 
Key Action 3: Structured dialogue in the youth field with 2 and more participating organisations

 
Copyright © 2014 Erasmus+

Cookie Policy

Designed and Developed by eBOS Technologies