Search Button Decrease text size Increase text size
Follow Us:
 
 

Print Friendly and PDF

Σχολική Εκπαίδευση

Σχέδιο Κινητικότητας στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης

Βήμα 1. Ενημέρωση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από: 
1. Τον Οδηγό Προγράμματος - γενική ενημέρωση για το πρόγραμμα 
2. Τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΙΔΕΠ για ενημέρωση και οδηγίες για συγγραφή αιτήσεων που ανακοινώνονται στις Εκδηλώσεις και στη σελίδα μας στο Facebook. Οι παρουσιάσεις από κάθε εκδήλωση δημοσιεύονται μετά από κάθε εκδήλωση. 

Ενημέρωση για τις Προσκλήσεις, ημερίδες και άλλα αποστέλλεται επίσης εάν κάποιος εγγραφεί στη λίστα επαφών του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης. Επίσης, χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα.

Βήμα 2. Ποιοι συμμετέχουν

 

Βήμα 3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγχουν τις καταληκτικές ημερομηνίες για υποβολή αίτησης για τις δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν να συμμετάσχουν. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στην Επίσημη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που δημοσιεύεται στις Προσκλήσεις για Υποβολή Προτάσεων της παρούσας ιστοσελίδας καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Προσκλήσεις ανακοινώνονται μία φορά το χρόνο. 

Για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2018, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η:
5η Φεβρουαρίου 2019, ώρα 13:00 (ώρα Κύπρου)

Βήμα 4. Δημιουργία λογαριασμού EU Login (πρώην ECAS)
Κάθε σχολείο/ίδρυμα/οργανισμός πρέπει να εγγραφεί στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής της Δικτυακής Πύλης Συμμετεχόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (URF Portal)  (Βήμα 5).

Για να γίνει αυτό,  το άτομο που θα κάνει την εγγραφή και θα έχει πρόσβαση στην καταχώρηση και επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό EU Login (πρώην ECAS). Ο οδηγός EU Login θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τον προαναφερθέντα λογαριασμό.

Σημαντικό: Η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία του λογαριασμού EU Login, συστήνεται να μην είναι προσωπική, αλλά η διεύθυνση στην οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε αναλάβει στο μέλλον το συντονισμό του σχεδίου (π.χ. η κοινής χρήσης ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου/αρχής).

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό EU Login (πρώην ECAS), μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

Βήμα 5. Εγγραφή στο σύστημα URF και σχετικά έγγραφα

Βήμα 6. Αναζήτηση σεμιναρίων κατάρτισης/φορέων υποδοχής
eTwinning
Εργαλείο που στοχεύει στη διαδικτυακή συνεργασία των σχολείων της Ευρώπης. Εκτός από αυτό, το eTwinning είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την αναζήτηση εταίρων. Μόνο σχολεία μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δικτυακή πύλη του  eTwinning.

School Education Gateway
Το School Education Gateway είναι μία Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα είναι διαθέσιμα εργαλεία αναζήτησης σχετικά με  δραστηριότητες Κατάρτισης Εκπαιδευτικών που επιχορηγούνται από τη Βασική Δράση 1:
Κατάλογος δομημένων προγραμμάτων Κατάρτισης (σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ.) από τα οποία μπορεί να επιλέξει κάποιος ενδιαφερόμενος


Άλλες προσφερόμενες δραστηριότητες Κινητικότητας για εκπαιδευτικούς (όπως διδασκαλία, τοποθέτηση για κατάρτιση, job shadowing κλπ), από τις οποίες κάποιος μπορεί να επιλέξει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του
   
Ιδιωτικές πρωτοβουλίες
Μια άλλη επιλογή εξεύρεσης εταίρων είναι κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που διατίθενται ηλεκτρονικά σε εργαλεία όπως είναι το LinkedIn ή το Facebook κ.ά.  
   
Προσωπικές Επαφές
Οι προσωπικές επαφές θα μπορούσαν να έχουν αποκτηθεί, λόγω της προηγούμενης συμμετοχής σε κάποια δράση του Προγράμματος Erasmus+ ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Βήμα 7. Αιτήσεις | Υποβολή αίτησης | Παραρτήματα

Αίτηση για Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευτικών

Αίτηση ΚΑ101 - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (Σχολική Εκπαίδευση) (αναμένεται)

Εάν το σχολείο/ίδρυμα/οργανισμός σας υποβάλει αίτηση στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, θα πρέπει να διαλέξετε το CY01  ΚΥΠΡΟΣ (KÝPROS) στο σημείο B.2. National Agency of the Applicant Organisation της αίτησης. Αναφορικά με τα δεδομένα που καταχωρούνται στην αίτηση, προτρέπεστε να μελετήσετε το έντυπο Specific Privacy Statement.

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα πιο κάτω αναγκαία έγγραφα επισυνάπτονται στην αίτηση: 
Υπεύθυνη Δήλωση (Declaration of Honour): Οι δύο αυτές σελίδες αποτελούν μέρος της αίτησης. Αφού εκτυπωθούν, πρέπει να συμπληρωθούν χειρόγραφα, να υπογραφούν από το νόμιμο εκπρόσωπο του οργανισμού/σχολείου/ιδρύματος και να  σφραγιστούν. Στη συνέχεια θα πρέπει να σαρωθούν και να προστεθεί ως συνημμένο αρχείο στην αίτηση.

Εξουσιοδότηση (Mandate): όλοι οι οργανισμοί που είναι μέλη μίας εθνικής κοινοπραξίας υπογράφουν μία εξουσιοδότηση σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτούν το συντονιστή της εθνικής κοινοπραξίας να δρα εξ ονόματος των εταίρων για την υποβολή της αίτησης και την υλοποίηση του σχεδίου.
Η αίτηση υποβάλλεται μόνο διαδυκτυακά και δεν υποβάλλεται/αποστέλλεται σε έντυπη μορφή. 

Βήμα 8. Χρήσιμα εργαλεία για τη συγγραφή της αίτησης
  • Οδηγοί και κριτήρια αξιολόγησης - Βήμα 10
  • Παρουσιάσεις ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης
  • Distance Calculator - Για την υποστήριξη των ταξιδιωτικών δαπανών, ο υπολογισμός της απόστασης γίνεται  χρησιμοποιώντας τον Μετρητή Απόστασης. Η απόσταση υπολογίζεται από την πόλη εκκίνησης έως την πόλη στην οποία θα διεξαχθεί η δραστηριότητα χωρίς την προσθήκη ενδεχόμενων ενδιάμεσων σταθμών. Επιπρόσθετα, ο υπολογισμός θα αφορά την απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων και όχι το ταξίδι μετ’ επιστροφής.
  • Ενότητα L. Checklist της αίτησης - για επιβεβαίωση ότι πληροίτε τα κριτήρια που απαριθμούνται στην εν λόγω ενότητα.

 

Βήμα 9. Απόδειξη παραλαβής αίτησης
Μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, τα σχολεία/ιδρύματα που έχουν υποβάλει αίτηση λαμβάνουν απόδειξη παραλαβής της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τον αριθμό εγγραφής της αίτησής τους, από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης.

Βήμα 10. Αξιολόγηση αίτησης
Όλες οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

A. Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Όι αιτήσεις ελέγχονται κατ' αρχήν βάσει κάποιων κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα οποία δημοσιεύονται στον Οδηγό Προγράμματος της σχετικής Πρόσκλησης για Υποβολή Αιτήσεων. Οι μη επιλέξιμες αιτήσεις δεν προωθούνται για ποιοτική αξιολόγηση. 
 
Β. Έλεγχος διπλής χρηματοδότησης
Ελέγχεται εάν ο ίδιος αιτών ή η ίδια κοινοπραξία έχει υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις για χρηματοδότηση στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης του προγράμματος Erasmus+.

Γ.  Έλεγχος χρηματοοικονομικής ικανότητας
Πραγματοποιείται  για ιδιωτικούς αιτούντες οργανισμούς. Σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης είναι άνω των €60.000, ελέγχεται η χρηματοοικονομική ικανότητά του οργανισμού από την Εθνική Υπηρεσία. Περισσότερες πληροφορίες στο Βήμα 5.

Δ. Ποιοτική αξιολόγηση
Οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση την ποιότητά τους. Έπειτα τοποθετούνται σε κατάλογο με βάση τη βαθμολογία αξιολόγησής τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον Οδηγό για τους Αξιολογητές

Ε. Κριτήρια κατανομής της επιχορήγησης στα σχολεία/κοινοπραξίες
Τα κριτήρια κατανομής της επιχορήγησης είναι τα ακόλουθα: 

η ποιοτική αξιολόγηση της αίτησης (η κατάταξή της βάσει της ποιοτικής αξιολόγησης και οι εισηγήσεις των αξιολογητών βάσει της δυναμικότητας ενός σχολείου/κοινοπραξίας- capacity)
η επιλεξιμότητα των κινητικοτήτων 
ο αιτούμενος αριθμός ροών και συμμετεχόντων σε κάθε ροή όπως αυτός παρουσιάζεται στην αίτηση από το αιτούν σχολείο/κοινοπραξία, καθώς και ο προορισμός και η διάρκεια της κάθε προτεινόμενης κινητικότητας
το σύνολο της χρηματοδότησης που έχει διατεθεί για την Κύπρο σε συνδυασμό με τον αριθμό των σχολείων/κοινοπραξιών που έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη βαθμολογία κατά την ποιοτική αξιολόγηση και τον αριθμό των κινητικοτήτων που παρουσιάζονται στην αίτηση
η προηγούμενη συμετοχή και επίδοση του σχολείου/κοινοπραξίας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  1. Απορρόφηση κονδυλίων προηγούμενων σχεδίων 
  2. Ποιότητα υλοποίησης προηγούμενων σχεδίων (συμμόρφωση με τους κανονισμούς του Προγράμματος)
οι οδηγίες του ΥΠΠ σε σχέση με τις απουσίες των εκπαιδευτικών 

Σημειώνεται ότι ο εγκριθείς αριθμός κινητικοτήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αιτούμενο.

Βήμα 11. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα για όλες τις αιτήσεις  που υποβλήθηκαν, αναρτώνται στη Δημοσίευση Αποτελεσμάτων στο τέλος κάθε κύκλου επιλογής αιτήσεων. Επιπλέον, όλοι οι αιτούντες ενημερώνονται γραπτώς σχετικά με τα αποτελέσματα που αφορούν κάθε αίτηση που υπέβαλαν. 

Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν είναι ικανοποιημένοι με τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής αίτήσεων που ακολουθήθηκε από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, έχουν το δικαίωμα προσφυγής.

Όλα τα σχολεία ή οι συντονιστές μίας εθνικής κοινοπραξίας που εγκρίνονται για χρηματοδότηση, καλούνται σε Συντονιστική/Ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνεται από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης σκοπός της οποίας είναι  η επεξήγηση της Συμφωνίας Επιχορήγησης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Βήμα 12. Υπογραφή Συμφωνίας Επιχορήγησης σε περίπτωση έγκρισης
Τα δείγματα των Συμφωνιών Επιχορήγησης βρίσκονται αναρτημένα για κάθε έτος ξεχωριστά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Δείγματα Συμφωνιών Επιχορήγησης
 
Copyright © 2014 Erasmus+

Cookie Policy

Designed and Developed by eBOS Technologies