Search Button Decrease text size Increase text size
Follow Us:
 
 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Τι είναι ένα Σχέδιο Κινητικότητας στα Πλαίσια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης;
Είναι σχέδια επιχορηγημένα από το πρόγραμμα, τα οποία στηρίζουν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και του προσωπικού των Κυπριακών ιδρυμάτων/κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε δραστηριότητες διακρατικών μαθησιακών κινητικοτήτων.

Τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα/κέντρα ΕΕΚ αναλαμβάνουν να υποβάλουν αίτηση, εφόσον προηγουμένως έχουν εντοπίσει και έχουν συμφωνήσει το περιεχόμενο και το πρόγραμμα κατάρτισης με τον οργανισμό υποδοχής στο εξωτερικό, βάσει των αναγκών τους που περιγράφουν στην αίτηση.

Η κάθε δραστηριότητα απαιτεί την εμπλοκή τουλάχιστον δύο οργανισμών από διαφορετικές χώρες. Ενός Οργανισμού Αποστολής και ενός Οργανισμού Υποδοχής.
Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο από νομικές οντότητες και όχι από φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα αίτηση μπορούν να υποβάλουν:

 Οργανισμοί ΕΕΚ που προτίθενται να στείλουν τους εκπαιδευόμενους ή/ και το προσωπικό τους για τοποθέτηση/ κατάρτιση στο εξωτερικό.
 Ο συντονιστής μιας εθνικής κοινοπραξίας
Εκτός από τον αιτών οργανισμό, ποιοι άλλοι οργανισμοί συμμετέχουν σε ένα Σχέδιο Κινητικότητας;
Οι δύο ρόλοι που μπορεί να αναλάβει κάποιος οργανισμός σε ένα Σχέδιο Κινητικότητας στα πλαίσια της ΕΕΚ είναι οι ακόλουθοι:
- Αιτών Οργανισμός (ταυτόχρονα έχει και το ρόλο του οργανισμού αποστολής)
- Οργανισμός υποδοχής

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από μία Κοινοπραξία, ο ελάχιστος αριθμός των εταίρων είναι τρείς, πρέπει να προέρχονται από την ίδια Χώρα του Προγράμματος και να υποδεικνύονται στην αίτηση για επιχορήγηση. Οι ρόλοι είναι οι ακόλουθοι:
- Αιτών Οργανισμός: ο αιτών οργανισμός μπορεί να είναι και οργανισμός αποστολής. Σε περίπτωση που ο οργανισμός αυτός δεν είναι ίδρυμα/σχολή/κέντρο ΕΕΚ, μπορεί να αναλάβε μόνο το ρόλο του συντονιστή της κοινοπραξίας και όχι του οργανισμού αποστολής.
- Μέλη κοινοπραξίας: οργανισμοί αποστολής
- Οργανισμός υποδοχής

Οι οργανισμοί αποδοχής μπορούν να είναι:  
ιδρύματα/σχολές/κέντρα Επαγγελματικήε Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί/ φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως:
 • Κοινωνικοί Εταίροι (ΚΕΠΑ, ΑΝΑΔ, ΟΕΒ, Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας κτλ)
 • Δημόσιοι οργανισμοί τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας
 • Ερευνητικά και άλλα ιδρύματα
 • Σχολεία/ Ινστιτούτα/ Εκπαιδευτικά Κέντρα οποιασδήποτε βαθμίδας
 • Μη κερδοσκοπικοί/μη κυβερνητικοί οργανισμοί, σωματεία
 • Φορείς/ Ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τοπικές και περιφερειακές αρχές
Υπάρχει δυνατότητα απλοποίησης της διαδικασίας υποβολής αίτησης;
Τα ιδρύματα/οργανισμοί που έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον τρία σχέδια κινητικότητας, στα πλαίσια του Erasmus+ ή/και του Leonardo da Vinci Mobility (Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης), μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στα πλαίσια της ΕΕΚ (Erasmus+ VET Charter). Η διαδικασία αυτή γίνεται μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους, να υποβάλλουν απλοποιημένες αιτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες για το VET Charter μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στους χρήσιμους συνδέσμους πιο κάτω.
Τι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνει ένα Σχέδιο Κινητικότητας;
Οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν τα σχέδια Μαθησιακής Κινητικότητας στον τομέα της ΕΕΚ αφορούν τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και τους εκπαιδευτές τους και είναι οι ακόλουθες:

Εκπαιδευόμενοι
 • Κινητικότητα σε παρόχους ή/και επιχειρήσεις ΕΕΚ στο εξωτερικό
 • ErasmusPro: μεγάλης διάρκειας κινητικότητα σε παρόχους ή/και επιχειρήσεις ΕΕΚ στο εξωτερικό:

   Το ErasmusPro υποστηρίζει την μεγάλης διάρκειας κινητικότητα εκπαιδευομένων ή νέων αποφοίτων. Εκπονήθηκε το 2018 και στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων ΕΕΚ μέσω μακροχρόνιων τοποθετήσεων στο εξωτερικό. Οι μακροχρόνιες τοποθετήσεις στο εξωτερικο έχουν μεγαλύτερη πρόσθετη αξία για τους εκπαιδευόμενους όσον αφορά ανάπτυξη ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και την εξοικείωση με τη γλώσσα, τον πολιτισμό και το περιβάλλον εργασίας ώστε να αυξηθεί η απασχολησιμότητά τους.

   Στην περίπτωση του ErasmusPro, παρόλο που ο Οργανισμός Υποδοχής μπορεί να είναι πάροχος ΕΕΚ, μια σημαντική συνιστώσα των δραστηριοτήτων πρέπει να είναι η κατάρτιση στο χώρο εργασίας - συνήθως με τη μορφή τοποθέτησης σε θέση εργασίας σε μία επιχείρηση. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ErasmusPro, μπορούν να χρηματοδοτούνται σύντομες "προπαρασκευαστικές επισκέψεις" προσωπικού των οργανισμών αποστολής προς τους οργανισμούς υποδοχής (πάροχοι ΕΕΚ ή/και επιχειρήσεις) για να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών και την προετοιμασία των δραστηριοτήτων κινητικότητας και να διασφαλίσουν την ποιότητα της κινητικότητας.

Εκπαιδευτές

 • Άσκηση καθηκόντων διδασκαλίας του προσωπικού του ιδρύματος αποστολής σε συνεργαζόμενο ίδρυμα σε άλλη Χώρα του Προγράμματος.
 • Επιμόρφωση μέσω σκιώδους εργασίας ή τοποθέτησης σε εργασιακό χώρο.
 • Κινητικότητα προσωπικού επιχειρήσεων για διδασκαλία στο ίδρυμα που υποβάλλει την αίτηση (εισερχόμενη κινητικότητα)
Διάρκεια
Διάρκεια Σχεδίου
Η διάρκεια ενός σχεδίου, κατά την οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι προγραμματιζόμενες κινητικότητες μπορεί να είναι από 1 μέχρι 2 χρόνια.

Διάρκεια Κινητικότητας στα πλαίσια ενός Σχεδίου
Εκπαιδευόμενοι σε VET providers ή/και εταιρίες στο εξωτερικό: 2 βδομάδες (εκ των οποίων τουλάχιστο 10 εργάσιμες) μέχρι και κάτω από 3 μήνες.
Εκπαιδευόμενοι σε κινητικότητα ErasmusPro: 3 μήνες μέχρι 12 μήνες
Εκπαιδευτές: 2 μέρες μέχρι 2 μήνες
Χρηματοδότηση

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησηε που μπορεί να λάβει ένα σχέδιο κινητικότητας είναι ανάλογο με τις δραστηριότητες που εγκρίνονται στα πλαίσια του συγκεκριμένου σχεδίου και είναι στη βάση:
- του αριθμού των συμμετεχόντων
- της χώρας ή των χωρών προς τις οποίες θα γίνει η κινητικότητα
- της διάρκειας της τοποθέτησηε κάθε συμμετέχοντα

Λαμβάνεται υπόψη και το διαθέσιμο κονδύλι της Κύπρου για τη δράση αυτή.

Η αιτούμενη επιχορήγηση μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
- Έξοδα διαχείρησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου
- Έξοδα διαβίωσης με βάση τη διάρκεια και τη χώρα κατάρτισης ή διδασκαλίας
- Ταξιδιωτικά έξοδα (μοναδιαίο κόστος βάσει της απόστασης μεταξύ των πόλεων αναχώρισης και προορισμού)
- Κόστος γλωσσικής προετοιμασίας (μοναδιαίο κόστος ανα συμμετέχοντα σε κινητικότητα διάρκειας πέραν του ενός μήνα για γλώσσες για τις οποίες δεν προσφέρεται εκπαίδευση από την πλατφόρμα OLS)
- Ειδικές δαπάνες για διακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες στη βάση των πραγματικών εξόδων
- Έκτακτες δαπάνες που αναμένεται να προκύψουν π.χ. για συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες ή για εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής

      Πληροφορίες για Υποβολή Αίτησης 

Χάρτης Κινητικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης | VET Mobility Charter
Online Linguistic Support Tool
Κύρια έντυπα και χρήσιμοι σύνδεσμοι
Παραδείγματα καλής πρακτικής
Κριτήρια κατανομής της επιχορήγησης στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για περαιτέρω λεπτομέρειες
 
Copyright © 2014 Erasmus+

Cookie Policy

Designed and Developed by eBOS Technologies