Search Button Decrease text size Increase text size
Follow Us:
 
 
Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances)

Οι συμμαχίες γνώσης είναι διακρατικά σχέδια στο πλαίσιο των οποίων ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις συνεργάζονται γύρω από κοινά θέματα.

Γενικότερος στόχος είναι η ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να καινοτομεί και η στήριξη του εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι συμμαχίες γνώσης εστιάζουν σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

 ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης
 τόνωση της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων του προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
 ανταλλαγή γνώσεων και συνεργασία για την εξεύρεση νέων λύσεων


Τι είναι η Δράση αυτή;
Οι συμμαχίες γνώσεις δίνουν τη δυνατότητα σε οργανισμούς να αναπτύσσουν σχέδια που συμβάλλουν σε έναν από τους παραπάνω τομείς. Είναι ανοικτές σε κάθε κλάδο και τομέα, καθώς και στη διατομεακή συνεργασία.

Οι εταίροι των συμμαχιών γνώσης θέτουν κοινούς στόχους και συνεργάζονται για την επίτευξη αμοιβαία επωφελών αποτελεσμάτων.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων που μπορούν να λάβουν στήριξη είναι:

 Ενίσχυση της καινοτομίας στην ανώτατη εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις
 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων
 Τόνωση της ροής και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων


Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και ποιοι συμμετέχουν;
Οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να αποτελούν μέρος κοινοπραξίας που αποτελείται:

από

 τουλάχιστον έξι ανεξάρτητους οργανισμούς προερχόμενους από τρεις τουλάχιστον χώρες του προγράμματος,
 εκ των οποίων τουλάχιστον δύο πρέπει να είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) και
 τουλάχιστον δύο πρέπει να είναι επιχειρήσεις/εταιρείες (εταιρείες συμβούλων και ενδιάμεσοι μπορούν να συμμετέχουν υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν σχετική εμπειρία και ενεργή συμμετοχή στον σχετικό τομέα)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι οργανισμοί από χώρες εταίρους, εφόσον αποδείξουν την προστιθέμενη αξία τους στην κοινοπραξία.

Επικεφαλής μιας κοινοπραξίας πρέπει να είναι ο αιτών, δηλαδή ο οργανισμός που υποβάλλει την πρόταση εξ ονόματος των εταίρων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συνολική υλοποίηση του σχεδίου. Οι εταίροι του σχεδίου μπορεί να είναι:

 Βασικοί εταίροι, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο, υπό την εποπτεία του αιτούντος ή
 Συνεργαζόμενοι εταίροι, οι οποίοι συμβάλλουν σε συγκεκριμένα καθήκοντα ή δραστηριότητες.
 Οι συνεργαζόμενοι εταίροι δεν μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση, ενώ ο ρόλος τους πρέπει να να ορίζεται σαφώς στο στάδιο της αίτησης. Και τα δύο είδη εταίρων μπορούν να προέρχονται είτε από χώρα του προγράμματος είτε από χώρα εταίρο

Διάρκεια και κονδύλι
Τα σχέδια μπορεί να είναι διετή ή τριετή, αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκειά τους μπορεί να παραταθεί, μετά από αίτηση, έως και έξι μήνες.

Η μέγιστη χρηματοδότηση για ένα διετές σχέδιο είναι 700.000 ευρώ και για ένα τριετές σχέδιο 1.000.000 ευρώ.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τις χώρες του προγράμματος πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE). ο οποίος όμως δεν χρειάζεται για ΑΕΙ από χώρες-εταίρους

Η διασφάλιση της ποιότητας πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο των σχεδίων, ώστε αυτά να επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να έχουν αντίκτυπο που υπερβαίνει τους ίδιους τους οργανισμούς-εταίρους.

Οι συμμαχίες γνώσεις θα πρέπει να παράγουν εκδόσεις, όπως εκθέσεις, κατευθυντήριες γραμμές και εγχειρίδια και, όταν είναι δυνατόν, να τις διαθέτουν ως ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Οφείλουν να κάνουν χρήση υφιστάμενων πρωτοβουλιών, όπως η πύλη για την ανοικτή εκπαίδευση Open Education Europa, και να χρησιμοποιούν στις μεθόδους εργασίας τους ψηφιακά εργαλεία.

Οι συμμαχίες γνώσης πρέπει να προβλέπουν τη συμμετοχή σε θεματικές ομάδες και άλλες πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Επίσης, πρέπει να προβλέπουν στον προϋπολογισμό τους το κόστος παρουσίασης του σχεδίου τους στο Φόρουμ Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες
 
Copyright © 2014 Erasmus+

Cookie Policy

Designed and Developed by eBOS Technologies