Search Button Decrease text size Increase text size
Follow Us:
 
 
Κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τι είναι τα Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus;

To Erasmus Mundus Κοινό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών είναι ένα ολοκληρωμένο, διακρατικό πρόγραμμα σπουδών υψηλού επιπέδου, που παρέχεται από διεθνή όμιλο ιδρυμάτων ανώτερης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές χώρες  και - κατά περίπτωση - από άλλους εταίρους, που εξειδικεύονται και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τους τομείς σπουδών που καλύπτονται από το Κοινό πρόγραμμα, όπως δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ενώσεις, ΜΚΟ και ερευνητικά ιδρύματα. Το EMJMD μπορεί να αντιστοιχεί σε 60, 90 ή 120 διδακτικές μονάδες.

Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες;

Οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι οι ακόλουθοι:

 Φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο: η αίτηση για υποτροφία θα υποβάλλεται απευθείας στην κοινοπραξία που προσφέρει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών της επιλογής τους και η ευθύνη της επιλογής, εισδοχής και παρακολούθησης  κάθε υποτρόφου θα έγκειται στην ίδια την κοινοπραξία.

 Προσωπικό των συμμετεχόντων οργανισμών της κοινοπραξίας

 Προσκεκλημένοι ακαδημαϊκοί: επισκέπτες καθηγητές από χώρες του προγράμματος και χώρες εταίρους, που θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών για τουλάχιστον 8 εβδομάδες συνολικά. Κάθε κοινοπραξία θέτει τα δικά της κριτήρια για την επιλογή ακαδημαϊκών.


Η επιχορήγηση ανά εισαγωγή (ανά έκδοση EMJMD) θα χρηματοδοτεί:

 15 περίπου κατόχους σπουδαστικών υποτροφιών

 4 προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς

Σημείωση: Οι κοινοπραξίες μπορούν να λαμβάνουν κατά μέσο όρο 4 πρόσθετες υποτροφίες ανά εισαγωγή φοιτητών για μία ή περισσότερες περιφέρειες/χώρες προτεραιότητας από όλο τον κόσμο. Η τελική επιλογή θα βασίζεται κυρίως στην συνάφεια του σχεδίου στη στοχοθετημένη περιφέρεια.

Πληροφορίες που αφορούν τα ιδρύματα:
Ποιοι οργανισμοί δικαιούνται να συμμετέχουν;
Σε κάθε EMJMD συμμετέχουν ως εταίροι 3 τουλάχιστον ιδρύματα ανώτερης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Αυτά τα ιδρύματα πρέπει να είναι σε θέση να υποδεχτούν τους φοιτητές του EMJMD με φυσική παρουσία και να προσφέρουν τον ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων για την περίοδο φοίτησης των φοιτητών στο ίδρυμά τους. Τα Ιδρύματα ανώτερης/τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα σε χώρα του προγράμματος πρέπει να διαθέτουν το Χάρτη Erasmus(ECHE), ενώ τα ανάλογα Ιδρύματα σε χώρες εταίρους δε χρειάζεται να διαθέτουν το Χάρτη Erasmus. Κατά το στάδιο της αίτησης, τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρα του προγράμματος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα προγράμματα EMJMD που προσφέρουν έχουν πιστοποίηση σε εθνικό επίπεδο.

Ποια είναι η ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια του σχεδίου;
Ανάλογα με τη διάρκεια του Κοινού Μεταπτυχιακού προγράμματος  Σπουδών (1 ή 2 έτη) και ανάλογα με το εάν αυτό θα συμπεριλαμβάνει προπαρασκευαστικό έτος, μία κοινοπραξία λαμβάνει κατ’ελάχιστον τριετή και κατ’ανώτατο όριο πενταετή επιχορήγηση. Η επιχορήγηση καλύπτει τη χρηματοδότηση ενός προπαρασκευαστικού έτους, ακολουθούμενου από τρεις διαδοχικές εισαγωγές φοιτητών. Η πραγματοποίηση Προπαρασκευαστικού έτους είναι προαιρετική για την κάθε κοινοπραξία.

Ανάλογα με τη διάρκεια του Κοινού Μεταπτυχιακού προγράμματος  Σπουδών (1 ή 2 έτη) και ανάλογα με το εάν αυτό θα συμπεριλαμβάνει προπαρασκευαστικό έτος, μία κοινοπραξία λαμβάνει κατ’ελάχιστον τριετή και κατ’ανώτατο όριο πενταετή επιχορήγηση. Η επιχορήγηση καλύπτει τη χρηματοδότηση ενός προπαρασκευαστικού έτους, ακολουθούμενου από τρεις διαδοχικές εισαγωγές φοιτητών. Η πραγματοποίηση Προπαρασκευαστικού έτους είναι προαιρετική για την κάθε κοινοπραξία.

Πού υποβάλλεται η αίτηση και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων;
Η αίτηση υποβάλλεται στον εκτελεστικό οργανισμό εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Η αίτηση υποβάλλεται στον εκτελεστικό οργανισμό εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Ποιος ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν σε ένα Erasmus Mundus Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών;
Η κοινοπραξία/Ο όμιλος ΕΜJMD αποτελείται από:

Τον αιτούντα/συντονιστή: ένα ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύει σε χώρα του Προγράμματος και υποβάλλει την πρόταση σχεδίου εξ ονόματος όλων των εταίρων (κάθε εταίρος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης προς τον συντονιστή)

Τους εταίρους: ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα σε χώρες του Προγράμματος και/ή χώρες εταίρους, που απονέμουν αναγνωρισμένα - από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους – διπλώματα, καθώς και κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που συμβάλλει ενεργά στην προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση του EMJMD

Συνδεδεμένους εταίρους (προαιρετικό): οργανισμοί που συμβάλλουν έμμεσα στην υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων/δραστηριοτήτων και/ή υποστηρίζουν τη διάδοση των αποτελεσμάτων και τη βιωσιμότητα του EMJMD. Οι «συνεργαζόμενοι εταίροι» δε θεωρούνται μέλη της κοινοπραξίας

Πώς να ετοιμάσετε μια ανταγωνιστική Πρόταση EMJMD;
Σχετική Παρουσίαση

Πληροφορίες που αφορούν τους φοιτητές:
Ποιοι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν;
Μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές, ο οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο ανώτερης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές της χώρας απονομής.
Οι κάτοχοι υποτροφίας EMJMD δε δικαιούνται να λάβουν ταυτόχρονη χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα υποτροφιών της ΕΕ, για την παρακολούθηση του εν λόγω Μεταπτυχιακού προγράμματος. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές που έχουν ήδη λάβει υποτροφία EMJMD ή υποτροφία Erasmus Mundus δε δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση και για δεύτερη υποτροφία, στο πλαίσιο της δράσης EMJMD.

Σε πόσες χώρες και σε ποιους οργανισμούς πρέπει να πραγματοποιηθεί η περίοδος φοίτησης;
Η περίοδος φοίτησης για τα EMJMD πρέπει να πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον δύο από τις χώρες του προγράμματος, που συμμετέχουν στην εν λόγω κοινοπραξία. Για κάθε φοιτητή προβλέπονται, δηλαδή, τουλάχιστον δύο περίοδοι κινητικότητας. Επιπρόσθετες περίοδοι φοίτησης, για σκοπούς έρευνας, πρακτικής άσκησης ή προετοιμασίας διατριβής, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε άλλους συμμετέχοντες οργανισμούς από χώρες του προγράμματος ή χώρες εταίρους, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δραστηριότητες υλοποιούνται υπό την επίβλεψη ενός εκ των ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ομίλου.

Που οδηγεί έναν φοιτητή η επιτυχής ολοκλήρωση ενός Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών;
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών πρέπει να οδηγεί στην απόκτηση:

 Ενός κοινού τίτλου σπουδών, δηλαδή ενός ενιαίου διπλώματος που εκδίδεται εξ ονόματος δύο τουλάχιστον ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές χώρες  του προγράμματος, πιστοποιημένου στις εν λόγω χώρες

  ή

 Πολλών διπλωμάτων (τουλάχιστον δύο, που εκδίδονται από δύο ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης),  από διαφορετικές χώρες του προγράμματος, πιστοποιημένων στις εν λόγω χώρες

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τους καταλόγους προγραμμάτων που ξεκινούν κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-17:

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών πρέπει να οδηγεί στην απόκτηση: Ενός κοινού τίτλου σπουδών, δηλαδή ενός ενιαίου διπλώματος που εκδίδεται εξ ονόματος δύο τουλάχιστον ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές χώρες  του προγράμματος, πιστοποιημένου στις εν λόγω χώρες  ή Πολλών διπλωμάτων (τουλάχιστον δύο, που εκδίδονται από δύο ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης),  από διαφορετικές χώρες του προγράμματος, πιστοποιημένων στις εν λόγω χώρες

Κατάλογος Σχεδίων Erasmus Mundus Joint Masters
Κατάλογος Σχεδίων Erasmus Mundus Joint Doctorates

Περισσότερες πληροφορίες
 
Copyright © 2014 Erasmus+

Cookie Policy

Designed and Developed by eBOS Technologies